Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2004-02-10

Boktipslista: Innovation

Entré nr 1 2004 har temat ”Innovation” och handlar bland annat om hur och var innovationer uppstår. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaAndersen Birgitte m fl (red): Knowledge and Innovation in the New Service Economy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2000

stjärnaAndersson, Roland: Uppfinnarboken – om uppfinnandets innersta väsen. Malmö: Liber-Hermod, 1996

stjärnaAndersson, Thomas m fl: Betydelsen av innovationssystem – utmaningar för samhället och för politiken. Stockholm: Vinnova, 2002

stjärnaAntonelli, Cristiano: The Economics of Innovation, New Technologies and Structural Change. London: Routledge, 2003

stjärnaAsheim, Bjørn T m fl (red): Regional Innovation Policy for Small-medium Enterprises. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2003

stjärnaBergek, Anna: Shaping and Exploiting Technological Opportunities: The Case of Renewable Energy Technology in Sweden. Doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola, 2002

stjärnaBiegelbauer, Peter S och Borrás, Susana: Innovation Policies in Europe and the US – The new agenda. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2003

stjärnaBlackburn, Robert A (red): Intellectual Property and Innovation Management in Small Firms. London: Routledge, 2003

stjärnaBraunerhjelm, Pontus m fl: Akademiskt entreprenörskap – den svaga länken i de svenska innovationssystemen?. I Ekonomisk Debatt, vol 31, nr 3, 2003

stjärnaChristensen, Clayton M: The Innovator's Dilemma – When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston: Harvard Business School Press, 1997

stjärnaChristensen, Clayton M och Raynor, Michael: The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Boston: Harvard Business School Press, 2003

stjärnaCobbenhagen, Jan: Successful Innovation – Towards a New Theory for the Management of Small and Medium-sized Enterprises. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2000

stjärnaEdquist, Charles m fl: Skapar innovationer jobb? Stockholm: SNS Förlag, 2002

stjärnaEtzkowitz, Henry: Triple Helix and the Dynamics of Innovation (arbetstitel). Stockholm: SNS Förlag, 2004 (kommande)

stjärnaFagerberg, Jan m fl (red): Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2004 (kommande)

stjärnaFornahl, Dick och Brenner, Thomas (red): Cooperation, Networks and institutions in Regional Innovation Systems. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2003

stjärnaFreeman, Christopher: The ’National System of Innovation’ in Historical Perspective. I D. Archibugi and J. Michie: Technology, Globalisation and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1997

stjärnaGidlund, Janerik och Frankelius, Per: Innovativa processer. SOU 2003:90

stjärnaGraham, Margaret B W och Shuldiner, Alex T: Corning and the Craft of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2001

stjärnaKeklik, Mümtaz: Schumpeter, Innovation and Growth – Long-cycle dynamics in the post-WWII American manufacturing industries. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2002

stjärnaKleinknecht, Alfred och Mohnen, Pierre (red): Innovation and firm performance – Econometric explorations of survey data. Basingstoke: Palgrave, 2002

stjärnaKristensson, Per: Creativity in Applied Enterprise – Bringing Impetus to Innovation. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 2003

stjärnaLundvall, Bengt-Åke: Innovation, Growth and Social Cohesion – The Danish Model. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2002

stjärnaMagnusson, Peter R: Customer-Oriented Product Development – Experiments Involving Users in Service Innovation. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2003

stjärnaMcDaniel, Bruce A: Entrepreneurship and Innovation – An Economic Approach. New York: M.E. Sharpe, 2002

stjärnaMitra, Jay och Formica, Piero: Innovation and Economic Development – University-Enterprise Partnerships in Action. Dublin: Oak Tree Press, 1997

stjärnaNelson, Richard (red): National Systems of Innovation: a Comparative Study. Oxford: Oxford University Press, 1993

stjärnaPyka, Andreas och Küppers, Günther (red): Innovation Networks – Theory and Practice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2002

stjärnaRogers, Everett M: Diffusion of Innovations. New York: The Free Press, 1995

stjärnaRossi, John Paul och Black, Samuel P Jr: Entrepreneurship and Innovation in Automobile Insurance. New York: Routledge, 2001

stjärnaRutten, Roel: Knowledge and Innovation in Regional Industry – An entrepreneurial coalition. London: Routledge, 2003

stjärnaShavinina, Larisa (red): The International Handbook on Innovation. Oxford: Pergamon Press, 2003

stjärnaSvensson, Roger: Kommersialisering av patent i medicin- och hygiensektorn. I Ekonomisk Debatt, vol 31, nr 8, 2003

stjärnaTurbin, Tim m fl (red): Innovation, Technology Policy and Regional Development – Evidence from China and Australia. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2002

stjärnaVan de Ven, Andrew H m fl: The Innovation Journey. Oxford: Oxford University Press, 1999

stjärnaVedin, Bengt-Arne: Innovation & kreativitet. Furulund: Alhambra, 2000

stjärnaVivarelli, Marco och Pianta, Mario (red): The Employment Impact of Innovation – Evidence and policy. London: Routledge, 2000

stjärnavon Hippel, Eric: The Sources of Innovation. New York: Oxford University Press, 1988

stjärnavon Zedtwitz, Max m fl (red): Management of Technology: Growth through Business Innovation and Entrepreneurship. Amsterdam: Pergamon, 2003

stjärnaWestling, Gunnar: Balancing Innovation and Control – The Role of Face-to-face Meetings in Complex Product Development Projects. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2002

www.vinnova.se
www.visanu.se


Läs artiklarna om innovation här:
Innovationer uppstår när olika aktörer samverkar
Vinnova bygger miljöer för forskning
Kunder finner kreativa lösningar


Text: Jonas  Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu