Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2019-05-06
Följande text ingick även i temat ”Hälsoinnovation” som publicerades i Entré nr 1, 2019:

Lästips om hälsoinnovation

An international new venture’s commercialization of a medical technology innovation: The role of institutional healthcare settings. Hélène Laurell, International Marketing Review, nr 1, vol 35, 2018.

Beyond Bean Counting. Using patent information to investigate inventive productivity in academia. Danielle Lewensohn, avhandling, Karolinska institutet, 2017.

Children and young people’s participation in developing interventions in health and well-being: a scoping review. Ingrid Larsson, Carin Staland-Nyman, Petra Svedberg, Jens M Nygren och Ing-Marie Carlsson. BMC Health Services Research, vol 18, 2018.

Drivers and Hindrances to Med-Tech Innovation. A device’s guide to the Swedish healthcare galaxy. Sofia Wagrell, avhandling, Uppsala universitet, 2017.

Exploitation of University-Based Healthcare Innovations: The Behaviors of Three Key Actors and Influencing Factors. Anders Brantnell, avhandling, Uppsala universitet, 2017.

Exploring connectivity. Invention, innovation and knowledge transfer in the university-industry interface. Charlotta Dahlborg, avhandling, Karolinska institutet, 2017.

Färdplan life science - vägen till en nationell strategi. Regeringskansliet, 2018.

Health Care Customer Creativity. Hannah Snyder, avhandling, Linköpings universitet, 2016.

How can health care organizations create value? Business model explorations. Jens Jacob Fredriksson, avhandling, Karolinska institutet, 2019.

The role of industry context for new venture internationalization: Evidence from the medical technology sector. Hélène Laurell, avhandling, Högskolan i Jönköping, 2015.

Managing Innovation in Healthcare. James Barlow, World Scientific, 2016.

Network-centric business models for health, social care and wellbeing solutions in the internet of things. Andrés Laya, Jan Markendahl och Stefan Lundberg, Scandinavian Journal of Management, nr 2, vol 34, 2018.

Patientdelaktighet och medverkan hos barn och unga. Petra Svedberg och Jens M Nygren, kapitel i Delaktighet och patientmedverkan, Studentlitteratur, 2018.

Samverkan för innovation: En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård. Ylva Askfors, avhandling, KTH, 2018.

The Importance of eHealth Innovations – Lessons About Patient Accessible Information. Sofie Wass, avhandling, Högskolan i Jönköping, 2017.

Understanding healthcare innovation systems: the Stockholm region case. Lisa-Marie Larisch, Isis Amer-Wåhlin och Patrik Hidefjäll, Journal of Health Organization and Management, nr 8, vol 30, 2016.

Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Regeringskansliet, 2016.

www.forskasverige.se
ehalsa2025.se

Fler artiklar och lästips finns i Kunskapsbanken


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu