Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2019-07-13
Följande text ingick även i temat ”Socialt företagande” som publicerades i Entré nr 2, 2019:

Företagande kvinnor beroende av familjen

Kvinnor som driver småföretag i utvecklingsländer har i princip ingen tillgång till formellt kapital från banker. I stället förlitar de sig på informella strukturer och andra resurser, primärt familjen.

Det visar Marta Lindvert i doktorsavhandlingen Resource Acquisition and the Complexity of Social Capital. Perspectives from Women Entrepreneurs in Tanzania and Pakistan, framlagd vid Mittuniversitetet. 2009–2012 genomförde hon flera månader långa fältstudier i Morongoro i Tanzania och Lahore i Pakistan. Lindvert bodde hemma hos familjer och har intervjuat kvinnor som driver företag, till exempel sömmerskor, frisörer och affärsinnehavare.

Trots att studierna har genomförts i två olika världsdelar, är resultaten likartade. I Tanzania finns mikrobanker som, tillsammans med andra ideella aktörer, har betydelse. I Pakistan är tillgången till mikrolån mer begränsad, men det finns semi-formella finansiärer.

Betydligt vanligare är ändå att använda egna besparingar eller lån från familjemedlemmar. Socialt kapital är alltså helt avgörande, samtidigt som sociala strukturer kan vara kontraproduktiva. Kvinnor kan till exempel i vissa fall inte röra sig utomhus utan manligt sällskap. Företagande kvinnor måste alltså navigera genom ett nät av barriärer, både formella och informella, för att få tillgång till kapital.

Kontakta marta.lindvert@miun.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu