Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2019-07-21
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2019:

Patentering kan hämma kunskapsspridning

Actor roles, knowledge types and the role of patenting for progressing sustainable technologies. A case study of demonstration projects är titeln på Sofia Nordqvists licentiatuppsats. Hon har lagt fram den vid Luleå tekniska universitet. Nordqvist intresserar sig för övergången till en bioekonomi, och slår fast att den kräver radikala innovationer. I licentiatuppsatsen studerar hon hur kunskapsöverföring sker mellan aktörer från akademin, näringslivet och det offentliga. Sofia Nordqvist har bland annat genomfört 40 intervjuer på fyra svenska demonstrationsanläggningar som arbetar med exempelvis biogas. Hon menar att patentering kan ses som ett tveeggat svärd i utvecklingsarbetet. Å ena sidan erbjuder patentering ett skydd för den nya tekniken, å andra sidan kan den begränsa nätverket och dess lärande.

Kontakta sofia.nordqvist@ltu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu