Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Hallå Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF!
Anna-Karin Hatt. Foto: Johanna Norin, LRF.
Publicerad: 2019-10-14
Följande text ingick även i temat ”Grön innovation” som publicerades i Entré nr 3, 2019:

Hallå Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF!

Vilka är de främsta utmaningarna som era medlemmar står inför?
Vi har redan i dag ett klimatsmart och effektivt jordbruk med bra djurhållning och transparent livsmedelskedja. Utmaningarna ligger främst i att utveckla våra styrkor, förbättra konkurrenskraften och producera mer livsmedel i Sverige.

Vilka innovationer har lantbruket störst behov av?
Det är spännande med innovationer som kan bidra med dubbla nyttor; som samtidigt ökar effektivitet och produktivitet, och minskar miljöbelastningen per kilo kött eller spannmål till exempel. Vi behöver kunna producera mer livsmedel utan att öka miljöpåverkan med tanke på den växande befolkningen i världen. Andra angelägna frågor är hur vi kan arbeta med växtförädling för att möta ett nytt klimat, och mer exakta metoder för växtskydd. Det finns nya metoder som är helt maskinella, där man inte behöver använda växtskyddsmedel. Ett annat område handlar om att innovera kring hur vi kan utnyttja livsmedelsindustrins biprodukter, till exempel foder, på ett bättre sätt.

Vilka innovationsområden är mest spännande, tycker du?
Det går nästan inte att välja. Men jag tycker att utvecklingen av ny teknik för jordbruk med djur, som automatiserade mjölkanläggningar och där man följer kon i realtid, är intressant. Den kan bidra till att förebygga sjukdomsutbrott och leda till förbättrad djurhälsa. Ett område som är intressant för våra medlemmar är teknik som minskar behovet av manuell rapportering till myndigheterna. I dag är rapportering en tung börda för många lantbrukare. Det kan handla om elektroniska kartor som läser av vad bonden har gjort, men det väcker naturligtvis frågor om individens integritet.

Hur kommer framtidens bonde att arbeta?
I det korta perspektivet tror jag inte att det kommer ske så stora förändringar. På sikt kan tekniken leda till att jordbrukare lägger mindre tid på praktiskt arbete. Vi kan å ena sidan få en ny typ av bonde, som köper tjänster av företag som både äger maskiner och står för utförandet. Det kommer gå att vara bonde utan de kunskaper och färdigheter som en jordbrukare har i dag. Å andra sidan kan teknikutvecklingen leda till att dagens jordbrukare kan hålla kvar produktionen i egen regi. Smarta maskiner och ökat teknikinnehåll kan bidra till att öka lönsamheten. Ny teknik kan också frigöra tid och öka möjligheten att arbeta med affärsutveckling och kundkontakter, så att man får de intäkter som krävs för att investera i ny teknik och nya innovationer.

Kontakta anna-karin.hatt@lrf.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu