Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2019-10-14
Följande text ingick även i temat ”Grön innovation” som publicerades i Entré nr 3, 2019:

Lästips om grön innovation

Henrik Barth, Per-Ola Ulvenblad och Pia Ulvenblad: Towards a Conceptual Framework of Sustainable Business Model Innovation in the Agri-Food Sector: A Systematic Literature Review. Sustainability, nr 9, vol 9, 2017.

Raffaella Cagliano, Federico F A Caniato och Christopher G Worley (redaktörer): Organizing Supply Chain Processes for Sustainable Innovation in the Agri-Food Industry. Emerald Group Publishing, 2016.

Jonas Engström och Oscar Lagnelöv: Batteridriven autonom jordbruksmaskin: Simulering av maskinaktiviteter på en svensk gård. SP rapport, 2017: 27.

Jonas Engström, Carina Gunnarsson, Andras Baky, Erik Sindhöj, Jan Eksvärd, Jon Orvendal och Niklas Sjöholm: Energieffektivisering av jordbrukets logistik – pilotprojekt för att undersöka potentialer. JTI-rapport 2015, Lantbruk & Industri nr 441.

Per Frankelius: Back to the root causes of war: food shortages. The Lancet, nr 10175, vol 393, 2019.

Per Frankelius, Charlotte Norrman och Knut Johansen: Agricultural Innovation and the Role of Institutions: Lessons from the Game of Drones. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2017.

Patricia K Freeman och Robert S Freeland: Politics & technology: U.S. policies restricting unmanned aerial systems in agriculture. Food Policy, nr 1, vol 49, 2014.

Jordbruksverket och SCB: Jordbruksstatistisk sammanställning 2019, med data om livsmedel – tabeller. 2019.

Per-Anders Langendahl, Matthew Cook och Cecilia Mark-Herbert: Exploring agriculture in smart urban development: a realistic food supply or middle-class indulgence? Konferensbidrag, presenterat vid 7th Nordic Geographers Meeting i Stockholm, 18–21 juni 2017.

Per-Anders Langendahl, Matthew Cook och Stephen Potter: Sustainable innovation journeys: exploring the dynamics of firm practices as part of transitions to more sustainable food and farming. Local Environment, nr 1, vol 21, 2016.

Niclas Lavesson: Rural-urban interdependencies: The role of cities in rural growth. Avhandling, Lunds universitet, 2017.

Martin Nordin och Sören Höjgård: Earnings and Disposable Income of Farmers in Sweden, 1997–2012. Applied Economic Perspectives and Policy, nr 1, vol 41, 2019.

Näringsdepartementet: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Regeringens handlingsplan, 2017.

OECD: Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden. OECD Publishing, 2018.

Joakim Tell, Per-Ola Ulvenblad och Pia Ulvenblad: An overview of sustainable business models for innovation in Swedish agri-food production. Journal of Integrative Environmental Sciences, nr 1, vol 16, 2019.

Joakim Tell, Maya Hoveskog, Pia Ulvenblad, Per-Ola Ulvenblad, Henrik Barth och Jenny Ståhl: Business model innovation in the agri-food sector: a literature review. British Food Journal, nr 6, vol 118, 2016.

Pia Ulvenblad, Henrik Barth, Jennie Cederholm Björklund, Maya Hoveskog, Per-Ola Ulvenblad och Jenny Ståhl: Barriers to business model innovation in the agri-food industry: A systematic literature review. Outlook on Agriculture, nr 4, vol 47, 2018.

www.liu.se/forskning/agtech2030
www.ri.se
www.slu.se
www.lrf.se
www.jordbruksverket.se

Fler artiklar och lästips finns i Kunskapsbanken


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar