Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2004-03-05
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2004:

Innovativa processer behövs i kommunerna

SOU 2003:90 har titeln Innovativa processer och är författad av Janerik Gidlund och Per Frankelius. I utredningen formulerar de fem förslag för att göra Sverige mer innovativt. För det första efterlyser de ett mer innovativt ledarskap inom kommuner och landsting eftersom det frigör personalens kreativitet. För det andra föreslås upprättandet av en erfarenhetsbank där kommuner och landsting kan dra nytta av varandras verksamheter. Det tredje förslaget innefattar bildandet av två grundforskningscentrum inriktade mot innovativa processer. Författarnas fjärde förslag är att samverkan ska uppvärderas som en meriterande faktor på svenska lärosäten. Det femte förslaget kallas ”Innovative Sweden Agency” och går ut på att locka utländska företag till Sverige i syfte att öka tillväxten och vitalisera näringslivet.

För mer info: per.frankelius@esi.oru.seText: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar