Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2019-11-18

Målmedveten innovationspolicy ökar konkurrensen

Vilken roll spelar innovationspolicyer för förnyelsen av mogna industrier i västvärlden? Frågan intresserar Klas Eriksson, Mirko Ernkvist, Christofer Laurell, Jerker Moodysson, Rasmus Nykvist och Christian Sandström. De har granskat två svenska sektorer: finans och telekommunikation. Båda genomgick stora teknologiska och institutionella förändringar under 1980-talet. Forskarna visar att policymakare agerade målmedvetet för att öka konkurrensen och sänka trösklarna för nya aktörer som ville slå sig in i sektorerna. De har publicerat artikeln A revised perspective on innovation policy for renewal of mature economies – Historical evidence from finance and telecommunications in Sweden 1980–1990 i Technological Forecast (vol 147, 2019).

Kontakta klas.eriksson@ecohist.su.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu