Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Hallå Erik Gustafsson, nydisputerad vid IIE!
Erik Gustafsson. Foto: Daniel Wirgård.
Publicerad: 2019-12-18
En kortare version av denna text publicerades även i Entré nr 4, 2019:

Hallå Erik Gustafsson, nydisputerad vid IIE!

Erik Gustafsson har lagt fram doktorsavhandlingen Fashioning a Knowledge Intensive Entrepreneur? på Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Berätta om din avhandling!
Jag har fokuserat på den svenska modeindustrin och använt mig av de teoretiska koncepten kunskapsintensivt entreprenörskap och entreprenöriella intentioner. Det är en kvalitativ studie där jag har intervjuat nyutexaminerade modedesigner från Textilhögskolan i Borås. Jag intresserar mig för vilka vägar de ser som möjliga efter examen, och hur dessa vägar kan tillåta dem att använda sig av sin kreativitet och kreativa kunskap. Ett sådant spår är entreprenörskap vilket, beroende på vad individerna vill och ser som görbart, är mer eller mindre sannolikt som en väg framåt.

Vad visar dina studier?
Många av de studerade individerna har en entreprenöriell intention, om än i varierande grad. Däremot är det förhållandevis sällsynt att intentionen resulterar i faktiskt entreprenörskap direkt efter examen. Genom att följa personerna under ett antal år och göra uppföljande intervjuer har jag kunnat se att den entreprenöriella intentionen stärks redan på kort sikt. Modeskaparna ger uttryck för en vilja att i högre grad kunna applicera sin kreativitet och kreativa kunskap. Med min avhandling vill jag bredda förståelsen för vilka möjligheter det finns att använda de kunskaper som en examen från en modeutbildning ger. Det är essentiellt för uppkomsten av nya innovativa idéer och företag som kan driva modet framåt.

Vad är de viktigaste lärdomarna?
Min forskning visar att vi behöver öka förståelsen för vad kreativitet och kreativ kunskap är, såväl i samhället i stort som i redan existerande modeföretag. Genom att öka förståelsen kan ett större utrymme skapas där dessa kunskaper och egenskaper kan fortsätta att utvecklas – utanför den skyddade atmosfären som en modeutbildning utgör. Därmed kan den bidra till att utveckla vår syn på mode och vad mode kan innebära. I den pågående och ökande diskussionen kring hållbarhet och omställning av etablerade mönster är designerns roll underskattad, enligt min uppfattning. Om vi bereder väg för den nya generationens synsätt på mode som fenomen och artefakt, kommer vi att få se nya idéer kring design som kan mynna ut i något mer hållbart. Detta innefattar designerns roll både inom redan etablerade företag, och som källa till kunskapsintensivt, innovativt entreprenörskap som bidrar till industrins omformning och utveckling.

Hur ser du på det svenska ”modeundret”?
Det undgår nog ingen som läser min avhandling att jag är ganska kritiskt inställd till den modescen och modeindustri som vi har i Sverige i dag. Svenska modeföretag hör förvisso till några av de mer framgångsrika i världen, men en stor del av denna framgång är också centrerad kring det svenska budgetmodet. Det har en hög trendgrad och levereras av de stora modekedjorna som fyller våra städer. Men det som en gång gav upphov till begreppet ”det svenska modeundret” innehöll i själva verket också ett visst mått av mer avantgardistiska och utmanande designer. Deras draperade, och ofta androgyna och monokromt färgsatta, kreationer skapade uttryck som Scandinavian sleek. Många av dessa märken har i dag gått i graven, undantaget några av de stora, mer denimfokuserade aktörerna som fortsatt har en ansedd position på marknaden. Jag skulle säga att det behövs en injektion av ett nytt designtänk, som ligger mer i linje med det som kommer ut från våra modeskolor. På så sätt kan vi omforma synen på mode och därmed också driva industrin – som är av substantiell storlek – in i framtiden.

Kommer du att fortsätta forska om mode?
Jag disputerade 12 november 2019, och har nyligen fått en tjänst som vikarierande lektor på IIE. Det innebär att mitt primära fokus just nu är att undervisa. Men min ambition är att samtidigt utveckla delar av min forskning för att publicera ett antal artiklar i ämnet. Kreativa näringar – i synnerhet mode – är något som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Jag vill fortsätta att bidra till kunskapsutvecklingen inom det här fältet.

Kontakta erik.gustafsson@handels.gu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu