Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2004-03-05
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2004:

Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella företag

En aktiv styrelse kan vara värdefull, även för ett litet företag. Bland annat kan den bidra till att företaget blir mer innovativt och entreprenöriellt.
- Styrelsemedlemmarnas engagemang är avgörande för att ett värde ska skapas, säger Jonas Gabrielsson.


Styrelsearbete lyfts ofta fram som en potentiell strategisk resurs som kan bidra till att skapa värde i små och medelstora företag. Men inom forskningen är det ett ganska outvecklat område. Det vill Jonas Gabrielsson ändra på med sin avhandling Boards and Governance in SMEs - An Inquiry into Boards' Contribution to Firm Performance*. Han har undersökt vad som aktiverar styrelsearbetet i teknikorienterade aktiebolag med 10-50 anställda.

- Många småföretag har väldigt interna styrelser där företagsledning, ägare och styrelse utgörs av samma personer, ofta familjemedlemmar. Styrelsen är något som mest finns på papperet för att det ska vara så enligt aktiebolagslagen. Men jag blev förvånad över hur stor andel av företagen i min undersökning som ändå hade ganska aktiva styrelser, säger Jonas Gabrielsson som forskar vid SIRE, Högskolan i Halmstad, samt Handelshøyskolen BI i Oslo.

Finansiärer kräver styrelse
Vad är det som gör att ett mindre företag aktiverar en styrelse? En vanlig gissning är att det är ägarna själva som ligger bakom ett sådant beslut.

- Jag trodde att företagets storlek och komplexitet skulle påverka behovet av styrelse. Men det var oftast krav utifrån som ledde till att en styrelse sattes samman. Externa intressenter, till exempel riskkapitalister, sätter press på företaget för att skaffa sig en arena för insyn och kontroll.

Avhandlingen tar också upp styrelsernas arbetsformer och ledamöternas kvaliteter. Tidigare forskning har främst varit inriktad på hur styrelsernas sammansättning påverkar företagens resultat. Det tänkandet vill Gabrielsson komma bort ifrån. Därför har han fokuserat på hur styrelserna faktiskt arbetar. Han har bland annat tittat på hur beslut fattas och följs upp, men också på hur styrelsen kan fungera som en stödjande funktion. I det här fallet har han undersökt medelstora företag med 50-200 anställda.

- Att bara titta på styrelsens sammansättning ger inte så mycket. Externa ledamöter leder inte automatiskt till ett värdeskapande resultat, som många tror. Hur styrelsen arbetar, att ledamöterna är engagerade och lägger ner tid på att skaffa egen relevant information, är minst lika viktigt.

Värdeskapande formalisering
Däremot kan en styrelse påverkas positivt av att ta in externa ledamöter genom att arbetsformen måste stramas upp. De formaliserade rutinerna och den förbättrade informationen kan även de interna ledamöterna ta del av. Det leder till en bättre informerad styrelse som skapar värde i företaget. En styrelse med externa ledamöter kan också ge företaget ökad legitimitet.

- En styrelse fungerar inte bara hämmande och kontrollerande. En aktiv, väl fungerande styrelse kan vara mycket värdefull, till exempel för hur entreprenöriellt företaget är. Samtidigt är det viktigt att påpeka att en styrelse inte automatiskt bidrar till en positiv utveckling. Med en passiv styrelse händer inte mycket. Man måste ha bra arbetsformer och lyfta fram styrelsens funktion.

För mer info: jonas.gabrielsson@set.hh.se

* Avhandlingen har lagts fram vid Lunds universitet


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentarer (1 st)
Kommentarer
15 jan 2010, 18:50
Av Christian
problemet med universitet är att det saknar praktisk erfarenhet vad gäller verksamhet. Detta gör att man beskriver det som är totalt självklart för oss som jobbar i verkligheten, ungefär som en oskuld berättar för horan om sex om ni fattar vad jag menar. problemet är att vi som driver Sverige inte har tid att sitta och diskutera detta vi är liksom mitt i kriget varje dag. ta inte illa upp det är inte avsikten problemet med företag är att det måste praktiseras liksom all annan form av hantverk...
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu