Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
”Skandinaviskt entreprenörskap är kunskapsintensivt”
Astrid Heidemann Lassen. Foto: Aalborg University.
Publicerad: 2020-02-12
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2019:

”Skandinaviskt entreprenörskap är kunskapsintensivt”

Kunskapsintensivt, innovativt entreprenörskap är en forskningsfåra på framväxt. Astrid Heidemann Lassen är en av de aktiva forskarna, och hon menar att den här typen av entreprenörskap är särskilt framträdande i Skandinavien.
- Kunskapsintensiva företag kan hittas i alla branscher, säger hon.


Astrid Heidemann Lassen är docent och verksam vid Aalborg University, närmare bestämt institutionen för material och produktion. Sedan några år tillbaka har hon också ett nära samarbete med forskare vid Institutet för innovation och entreprenörskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

- I början av min forskningskarriär studerade jag innovationsprocesser inom etablerade organisationer. Nu är jag mer inne på individers entreprenörskap och hur det leder till att nya företag startas, säger Astrid Heidemann Lassen.

För flera år sedan möttes hon och Maureen McKelvey, professor på Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, när de var inkopplade på samma EU-projekt. Det var en stor satsning som handlade om kunskapsintensiva företag i Europa.

- Sedan dess har vi skrivit två böcker och ett flertal artiklar i ämnet, men fortfarande finns mycket forskning kvar att göra. Kunskapsintensivt entreprenörskap har stor potential.

När möjligheten dök upp att gästforska i Göteborg tog Astrid Heidemann Lassen chansen. 2014–2018 ingick hon i lärosätets gästprofessorsprogram, med placering på IIE.

- Gästprofessorsprogrammet innebar att jag tillbringade 20 procent av min tid i Göteborg. Programmet är utformat för att stimulera internationella forskarsamarbeten, och det var väldigt lyckosamt. Ett tecken på det är att vi valde att fortsätta samarbetet efter programmets slut, säger Heidemann Lassen.

I dag är hon affilierad forskare vid Göteborgs universitet och reser till Sverige var sjätte vecka.

- Det är så nära, och jag tror att fysisk närvaro är väldigt viktigt. När jag är på plats bidrar jag till miljön på IIE, samtidigt som jag utvecklar min forskning tillsammans med Maureen och mina andra svenska kollegor.

Astrid Heidemann Lassen har varit en av Erik Gustafssons (se artikel här intill) handledare, och för närvarande handleder hon IIE-doktoranden Karin Berg.

- Erik har besökt oss på Aalborg University, och jag har tagit med mina doktorander därifrån hit till Göteborg. Det är roligt att min affiliering leder till att våra juniora forskare också får inspiration och input som kan hjälpa dem att utveckla sina forskningsprojekt.

- IIE arrangerar en rad workshoppar och andra aktiviteter, där även forskare från andra lärosäten i Danmark och Europa deltar. Vi bygger kunskap tillsammans, säger Astrid Heidemann Lassen.

Den gemensamma nämnaren är alltså kunskapsintensivt, innovativt entreprenörskap, ofta förkortat KIE. Men vad menas egentligen med det?

- Det finns ingen enkel definition. Företagen bygger på entreprenörens specialiserade kunskap, och den kan komma både från utbildning och erfarenheter. Kunskapen kan handla om avancerad teknik, hur man navigerar på marknader, eller kulturella och kreativa värden. Ofta är det en kombination, till exempel att man arbetar med ny teknik på ett nytt sätt.

- Det finns gott om kunskapsintensivt entreprenörskap i Skandinavien, och man kan säga att våra studier utgår ifrån ett skandinaviskt angreppssätt på fenomenet entreprenörskap.

KIE-företagen kan finnas inom alla branscher, högteknologiska som lågteknologiska.

- Kategoriseringen bygger på hur individuella entreprenörer och företag exploaterar kunskap, förklarar Heidemann Lassen.

Själv forskar hon just nu mest om digitaliseringens utbredning och utveckling, och hur den påverkar entreprenörskapet. Frågorna har stor relevans för oss alla, inte minst för de många industriföretag som Astrid Heidemann Lassen möter i sin vardag på Aalborg University.

- Jag jobbar mycket nära företag, både för att göra fallstudier och för att utveckla prototyper med dem. Skillnaden mellan digitala entreprenörer och traditionella industrier är intressant.

Tillsammans med Maureen McKelvey och Daniel Ljungberg, docent på IIE, forskar Astrid Heidemann Lassen om skillnader mellan olika typer av kunskapsintensiva företag. De har bland annat jämfört tillverkande företag med kreativa, och finner både likheter och olikheter.

Till olikheterna hör att kunskapsintensiteten är större i de kreativa företagen, där både grundare och medarbetare har en högre utbildningsgrad. De kreativa företagen förlitar sig mer på privat finansiering, förblir mindre, men är mer lönsamma än jämförbara tillverkande företag. En annan skillnad är att de kreativa företagen är bättre på tjänsteinnovation, medan de tillverkande företagen introducerar fler radikala innovationer.

I ett pågående projekt undersöker Heidemann Lassen, McKelvey och Ljungberg hur digitalt entreprenörskap skiljer sig från annat entreprenörskap. Resultaten visar att de digitala företagen jobbar snabbare och skapar en annan typ av innovationer. De förlitar sig mindre på externa resurser än tillverkande företag. Det kan låta märkligt, men i stället interagerar de digitala företagen mer med sitt nätverk – och bygger nya typer av allianser.

11 november 2019 genomförde Esbri och IIE en öppen Estradföreläsning i Göteborg – Estrad West. Astrid Heidemann Lassen föreläste tillsammans med Maureen McKelvey och professor Elmar Konrad, Mainz University of Applied Sciences, Tyskland, under rubriken ”Extreme entrepreneurship – what can we learn from knowledge-intensive innovative firms?”

Astrid Heidemann Lassens anförande handlade om den digitala disruptionen där hela branscher har omformats. Vi köper exempelvis kläder, böcker, skönhetsprodukter och mat på nätet i allt högre grad, och förändringen drevs av stora aktörer till en början. Men på senare år har de kunskapsintensiva entreprenörerna blivit allt mer drivande, konstaterade hon.

- Disruption föder nya dimensioner av värde, som inte har uppfattats av etablerade aktörer.

Digitala kunskapsintensiva företag förlitar sig mindre på arbetslivserfarenhet och generell marknadskunskap, och mer på teknisk kunskap och insikt om marknadens behov.

- När de här företagen startar använder de sig av det allra mest riskvilliga kapitalet, nämligen grundarnas egna pengar och venture capital. Det kan indikera att digitala KIE-företag ses som extra riskfyllda, eller att de opererar i så hög hastighet att de inte hinner formulera den affärsplan som behövs för att söka finansiering på andra håll. De söker inte heller patent i någon hög utsträckning, berättade Heidemann Lassen.

Digitala KIE-företag skapar oftast inte premiumprodukter, utan fokuserar på att leverera ett pärlband av innovationer och nya tjänster. De omsätter mindre per anställd än vad kunskapsintensiva tillverkande företag gör, men vinsten per anställd är avsevärt högre.

- Det här är riktigt intressant. Trots att de digitala företagen är mindre, är de mer lönsamma. Vi ser stora möjligheter för de digitala KIE-företagen att fortsätta skapa digital disruption, sa Astrid Heidemann Lassen under föreläsningen.

Kontakta ahl@business.aau.dk


Lästips om kunskapsintensivt entreprenörskap
Maureen McKelvey och Astrid Heidemann Lassen: How Entrepreneurs do What they do. Case Studies in Knowledge Intensive Entrepreneurship. Edward Elgar, 2013.

Maureen McKelvey och Astrid Heidemann Lassen: Managing Knowledge Intensive Entrepreneurship. Edward Elgar, 2013.

Astrid Heidemann Lassen, Maureen McKelvey och Daniel Ljungberg: Knowledge‐intensive entrepreneurship in manufacturing and creative industries: Same, same, but different. Creativity and Innovation Management, nr 3, vol 27, 2018.

Vill du veta ännu mer om kunskapsintensivt, innovativt entreprenörskap? Hela Estradföreläsningen filmades och går att se som webb-tv.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu