Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2020-03-05
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2019:

Regioner behöver anpassade näringslivspolicyer

Entreprenöriell aktivitet leder till regional utveckling, men den geografiska variationen är stor. Rikard Eriksson och Marcin Rataj har granskat startupfrekvensen i samtliga svenska kommuner under en tioårsperiod, 2002–2012. I artikeln The geography of startups in Sweden. The role of human capital, social capital and agglomeration (Entrepreneurship & Regional Development, nr 9–10, vol 31, 2019) visar de hur olika nivåer av humankapital, socialt kapital, entreprenöriell kultur och industriell specialisering påverkar företagsamheten. Humankapital påverkar startupaktiviteter positivt i alla typer av regioner, medan de andra företeelserna inte har samma universella effekt. Forskarna konstaterar därför att det behövs separata policyer för urbana, rurala, respektive mer perifera områden.

Kontakta marcin.rataj@umu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu