Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Så viktiga är familjeföretagen för svensk ekonomi
Johan Karlsson. Foto: Anna Lorentzon.
Publicerad: 2020-04-02

Så viktiga är familjeföretagen för svensk ekonomi

Familjeföretag spelar en central roll för svensk ekonomi. Men som många andra företag upplever de tillväxthinder på grund av kapitalbrist och svårigheter att hitta kvalificerad personal. Det visar Johan Karlsson, Örebro universitet, som lägger fram avhandlingen Essays on Family Firms and Firm Growth Barriers.

Familjeföretag står för en tredjedel av svensk sysselsättning och BNP. Ungefär en fjärdedel av Sveriges börsnoterade företag är familjeägda. Många av de här företagen är mindre till storleken än icke-familjeföretag, men mer lönsamma. Johan Karlssons doktorsavhandling visar att skillnaderna mellan familjeföretag och andra företag minskar med företagens storlek.

På landsbygden spelar familjeföretagen en avgörande roll. Där är den typen av företag den viktigaste källan till sysselsättning, främst på grund av att de är så många. Avhandlingen visar att det genomsnittliga familjeföretaget på landsbygden växer långsammare än andra företag. I städer är skillnaden inte lika stor.

Likt många mindre företag upplever även mindre familjeföretag tillväxthinder i form av hög konkurrens, samt brist på kapital och kvalificerad personal.

Johan Karlsson har i sin avhandling också studerat andelen kvinnliga toppchefer i familjeföretag. Bland icke börsnoterade företag konstaterar han att familjeföretagen har en högre representation av kvinnliga toppchefer än företag som inte ägs av familjer. När det gäller börsnoterade företag ser han inga skillnader.

Johan Karlsson disputerar online fredag 3 april klockan 13.15. Det går bra att följa disputationen i Zoom. Avhandlingen Essays on Family Firms and Firm Growth Barriers finns att läsa som PDF.

Kontakta johan.karlsson@oru.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu