Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Goda idéer skapas i screeningsprocessen
 
Publicerad: 2020-04-07
Följande text ingick även i temat ”Innovation i etablerade företag” som publicerades i Entré nr 1, 2020:

Goda idéer skapas i screeningsprocessen

Vad är en bra idé? Och hur vaskar man fram de goda idéerna ur ett hav av sämre idéer? Frågorna intresserar Alexandre Sukhov.

Alexandre Sukhov har lagt fram doktorsavhandlingen The human side of idea screening vid Karlstads universitet. Han menar att idéscreeningsprocessen kan ses som en flaskhals i företags innovationsarbete.

Hittills har forskningen om idéutvärdering till stor del fokuserat på hur man kan optimera själva beslutsprocessen. Sukhov ville i stället veta mer om bedömarna som tar ställning till vilka idéer som organisationen ska vidareutveckla. Hur jobbar de? Alexandre Sukhov har studerat hur 245 personer bedömde 1 305 idéer som förväntas kunna ligga till grund för teknikbaserad innovation. Bland bedömarna fanns IT-experter, studenter och lekmän.

Han finner att screeningsprocessen till stor del handlar om att förstå idéerna på djupet, och se deras potential. Bedömarna säger inte ja eller nej till de idéer som ligger på bordet – i screeningen förädlar de idéerna. Därmed bidrar de också till att skapa idéerna, anser Sukhov.

- Människor som utvärderar idéer är minst lika viktiga som idén i sig, säger han i ett pressmeddelande.

Kontakta alexandre.sukhov@kau.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar