Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Stort kunskapstapp när doktorer inte anställs
Eloïse Germain-Alamartine. Foto: Mikael Sönne/Linköpings universitet
Publicerad: 2020-04-20

Stort kunskapstapp när doktorer inte anställs

Nydisputerade personer bär med sig viktig kunskap. Men kunskapen kommer inte alltid till användning, varken inom akademin eller i det omgivande samhället. Eloïse Germain-Alamartine vill öka doktorers anställningsbarhet, och ser flera möjliga vägar.

Eloïse Germain-Alamartine, Linköpings universitet, tar i sin doktorsavhandling avstamp i ”entreprenöriella universitet”, ett begrepp som har florerat under många år. Definitionen är inte entydig, men det handlar om att lärosäten i hög grad främjar entreprenörskap, interagerar med sin omvärld och bidrar till samhällsbygget. Stanford University och Massachusetts Institute of Technology i USA lyfts ofta fram som förebilder.

Germain-Alamartine ser doktorander och nydisputerade doktorer som centrala kunskapsbärare. De arbetar med universitetets tre uppgifter – forskning, utbildning och kunskapsspridning – och kan bidra med humankapital, kunskap och socialt kapital till regionen. Men för att kunna göra det måste de få ett jobb där deras kompetens tas tillvara. I dag har många doktorer svårt att hitta en anställning, eller jobbar med något som de egentligen är överkvalificerade för.

Eloïse Germain-Alamartines huvudtes är att det entreprenöriella universitetets öppenhet och förmåga att interagera med regionens aktörer, ökar de nydisputerades anställningsbarhet utanför akademin.

- Universiteten förstärker sin socioekonomiska påverkan om den utbildar arbetskraft som företagen verkligen behöver. Det är en tydlig win win-situation som alla parter tjänar på, säger Eloïse Germain-Alamartine i en intervju på liu.se.

Forskningsparker är en viktig mötesplats för akademi och näringsliv, konstaterar Germain-Alamartine i avhandlingen. För att förbättra matchningen mellan doktorer och framtida arbetsgivare riktar hon sig till såväl universitet som doktorander och arbetsgivare.

Hennes rekommendation till lärosäten är att anpassa innehållet i doktorandutbildningar till behov som finns hos arbetsgivare utanför akademin. Hon menar också att akademin måste marknadsföra sig så att organisationer i regionen inser värdet av att anställa personer med en doktorsexamen.

Nyblivna doktorer rekommenderas att utforska de karriärmöjligheter som står till buds, och agera entreprenöriellt för att komplettera med kunskap som de inte får genom sin utbildning.

Germain-Alamartines råd till arbetsgivare utanför akademin är att samarbeta mer med universiteten. Arbetsgivare som kommunicerar sina behov har större möjlighet att påverka läroplaner och inriktningar.

Eloïse Germain-Alamartines avhandling Doctoral education in the entrepreneurial university: enhanced employability? finns att läsa som PDF.

Hon disputerar digitalt 24 april, klockan 14.00-16.00. Disputationen genomförs i Zoom.

Kontakta eloise.germain@liu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu