Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Jag blir glad av andras framgång”
David Rae. Foto: Jason Senior.
Publicerad: 2020-04-22
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2020:

Professor David Rae drivs av att stödja och motivera unga:

”Jag blir glad av andras framgång”

Hur gör man det möjligt för människor att nå sin fulla potential? David Rae vill lyfta människor och de lokalsamhällen där de verkar. Nu belönas han med European Entrepreneurship Education Award för sitt engagemang.

- Jag blev väldigt överraskad när jag fick veta att jag ska få priset, det är en stor ära, säger David Rae.

Årets glada mottagare av European Entrepreneurship Education Award (EEEA) är professor i entreprenörskap vid Leicester Castle Business School på De Montfort University i Storbritannien.

Priset delas ut årligen av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet. Pristagaren ska vara en individ eller organisation som har bidragit till att förbättra den europeiska entreprenörskapsutbildningen. I juryns motivering framhålls David Raes tro på individers kreativitet, och hans enträgna arbete för att motivera och inspirera människor som vill utveckla idéer, företag och affärsinitiativ.

- Kreativitet kan vara en positiv drivkraft för samhällsutveckling och det gemensamma goda, inte minst i lokalsamhällen. Företag skapar värde på många olika sätt, det har alltid varit min utgångspunkt, säger han.

Samhällsengagemanget löper som en röd tråd genom David Raes yrkesliv, men vägen till professuren var inte spikrak. Innan han etablerade sig som akademiker hann Rae arbeta i småföretag, vara egenföretagare och statsanställd. De erfarenheterna, i kombination med två segdragna lågkonjunkturer, bidrog till hans för tiden nytänkande syn på vad entreprenörskapsstudier kan omfatta.

- Jag tog examen under en period när Thatcher gjorde sitt bästa för att förstöra Storbritanniens ekonomi, säger Rae.

1981 hade han en färsk bachelorexamen i kulturvetenskap. Han fick jobb på ett litet akademiskt förlag i Cambridge. Det gav honom en första inblick i småföretagande och erfarenheten hade betydelse för hans fortsatta yrkesbana. Förlagsjobbet följdes av en statlig tjänst där uppdraget var att utveckla utbildnings- och arbetsmarknadstjänster, som en del i en arbetsmarknadspolitisk satsning under den bistra konjunkturen.

- Jag var aktiv i lokalsamhället i Leeds. Det gav mig praktisk erfarenhet och ledde fram till att jag själv startade ett konsultbolag som arbetade med utbildning, utvecklingsfrågor, strategi och kvalitetssäkring.

Men Raes intresse för akademiska studier fanns kvar hela tiden. Han började läsa management och pedagogik parallellt med företagandet.

- Företaget växte och samtidigt fick jag mitt första barn. Jag jobbade 80 timmar i veckan och såg knappt min familj.

Till slut blev han tvungen att välja, och valet föll på akademin. David Rae fick en tjänst som senior lektor i entreprenörskap vid Nottingham Business School. Då, 1996, präglades entreprenörskapsstudier främst av företagsekonomi. Endast ett fåtal forskare studerade företagande ur ett sociologiskt eller psykologiskt perspektiv, förklarar han.

Men David Rae, som var intresserad av de sociologiska aspekterna av företagande, började intervjua erfarna entreprenörer för att fånga deras levnadshistorier. Han ville ta reda på hur entreprenörer skapar och bygger sina identiteter. Materialet blev omfattande och ledde till publiceringar i vetenskapliga tidskrifter.

- Inom forskningsfältet företagsekonomi var det innovativt att använda biografier som källmaterial för praktiska teorier.

Han ringade in gemensamma diskurser och använde dem för att bygga koncept. Forskningen publicerades i boken Entrepreneurship – from opportunity to action (Palgrave Macmillan, 2007) som, enligt honom själv, kan fungera som ett praktikbaserat lexikon om företagande.

- Jag blev avrådd från att bedriva den här sortens studier, det hävdades att ingen skulle vara intresserad. Men jag märkte att min forskning uppmärksammades. Och plötsligt började jag vinna priser.

Han låter förvånad, trots att han numera har gott om bevis för att han gjorde rätt i att följa sitt eget huvud. Rae har haft en rad seniora tjänster på universitet i Kanada och Storbritannien, och varit drivande i att utveckla forskningsfältet och undervisningsmetoder som möjlighetsbaserat lärande.

- Jag använde mina studenters lärprocesser för att konvergera lärande, forskning och utbildning inom ett akademiskt fält där man tidigare bara hade producerat affärsplaner.

Problembaserat lärande har varit en etablerad pedagogisk metod länge, bland annat inom medicin och arkitektur. Enligt metoden utgår man från svåra fallstudier som ska lösas. Den fungerar men fokuserar för mycket på det negativa, enligt David Rae. Han använde den som utgångspunkt för metoden möjlighetscentrerat lärande. Den utgår i stället från möjligheter och hur de kan utvecklas. Metoden beskrivs i boken Opportunity-Centred Entrepreneurship (Palgrave Macmillan, 2014).

- Jag drivs av att stödja och motivera människor som är tidigt i sina karriärer. Jag blir gladare av andras framgång, än av min egen. Det handlar om att skapa värde för andra, som forskaren Martin Lackéus brukar säga – inte bara ekonomiskt, utan också socialt, intellektuellt, kulturellt och ekologiskt, säger han.

Trots sitt sociala engagemang är han inte anhängare av att placera företag i olika kategorier utifrån deras syfte. I Sverige pratar vi till exempel ofta om icke-vinstdrivande sociala företag som en särskild företeelse.

- Man kan få uppfattningen att vinstdrivande företag inte är socialt engagerade. I själva verket har många entreprenörer och företag stark förankring i lokalsamhället där de är verksamma, och tar ansvar för sociala frågor. Dessutom måste alla företag tjäna pengar för att vara hållbara.

I motiveringen till EEEA nämns också Raes kommunikativa förmåga. Han är känd för att engagera sig i samhällsfrågor, som Brexit.

- Jag har haft flera seniora positioner på universitet, och med det kommer möten med politiker på olika nivåer. Det är naturligt att försöka påverka dem på ett framåtsträvande sätt. Jag tycker att det är mitt ansvar att kommunicera både med beslutsfattare och grupper som inte alltid kommer till tals.

För det mesta förhåller sig David Rae opolitisk, men han gör ingen hemlighet av att han tycker att den politiska situationen i Storbritannien är bekymmersam. Under användarnamnet @warycat (en referens till familjens fyra katter) är han en stark röst på Twitter för en sammanhållen Europapolitik. Av en slump sammanfaller vår intervju med dagen för Storbritanniens utträde ur EU, och det lägger viss sordin på stämningen.

- Jag är europé. Det är en del av min identitet, både personligen och yrkesmässigt. Jag föredrar att arbeta i mångkulturella team, att ta in olika perspektiv gör arbetet intressantare.

- Jag har arbetat med människor från olika europeiska länder i 20 år. Det blir en form av samskapande som alla vinner på, därför tycker jag att Brexit är ett misstag. Vi har åstadkommit så mycket tillsammans, och jag har för avsikt att fortsätta arbeta tillsammans med kollegor från EU-området, säger David Rae.

Kontakta david.rae@dmu.ac.uk


Mer av David
Entrepreneurial learning: peripherality and connectedness. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, nr 3, vol 23, 2017.

Developing entrepreneurial leadership: the challenge for sustainable organisations. International Journal of Work Innovation, nr 1, vol 2, 2017.

Entrepreneurial Learning: New Perspectives in Research, Education and Practice. Routledge, 2015 (redaktör tillsammans med Catherine L Wang).

Opportunity-Centred Entrepreneurship. Palgrave Macmillan, 2014.

Freedom or Prescription: The Case for Curriculum Guidance in Enterprise and Entrepreneurship Education. Industry and Higher Education, nr 6, vol 28, 2014 (tillsammans med Harry Matlay, Pauric McGowan och Andrew Penaluna).

Graduate Entrepreneurship and Career Initiation in the ‘New Era’ Economy. Journal of General Management, nr 1, vol 40, 2014.


Mer om David
Bakgrund Redan i sin doktorsavhandling intresserade sig David Rae för entreprenöriellt lärande och han har bedrivit forskning inom området sedan slutet av 1990-talet. Han har bland annat haft prefektroller vid Bishop Grosseteste University i Storbritannien och Cape Breton University i Kanada. Tidigare har han också varit professor och haft chefspositioner vid brittiska University of Lincoln Business School (2006-2014), och Centre for Entrepreneurial Management vid Derbyshire Business School, University of Derby (2001–2006). I dag är David Rae professor i entreprenörskap vid Leicester Castle Business School på De Montfort University, Leicester i Storbritannien.

Fritid Umgås mest med sin partner och deras fyra katter. David Rae gillar att promenera och cykla. Han är intresserad av industrihistoria och historisk infrastruktur, till exempel järnvägar och kanaler som romarna har lämnat efter sig i Leicester. Han är också engagerad i frågor som rör ekologi och djurhållning, och lyssnar mycket på musik – helst blues, jazz och världsmusik.

Aktuell Mottagare av European Entrepreneurship Education Award 2020. Priset delas ut av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet. Läs mer på www.entrepreneur.lu.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu