Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2020-04-27

Kunskap saknas om nordiskt samhällsentreprenörskap

Kunskap saknas om nordiskt samhällsentreprenörskap
Det är viktigt att hitta modeller och verktyg för att mäta värdet av socialt entreprenörskap. Det är något som samhället efterfrågar om det ska vara med och finansiera sociala företag, skriver Cecilia Dahlborg och Yvonne von Friedrichs i Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden (Embla Akademisk Forlag, 2019). Tillsammans med sju andra forskare ger de en bild över den generella kunskapsbrist om samhällsentreprenörskap som finns i många nordiska regioner. Bristen på kunskap gör det svårt för samhällsentreprenörer att driva sin verksamhet, menar författarna. Boken baseras på erfarenheter och studier från det svensk-norska forsknings- och utvecklingsprojektet Resens. Redaktörer är Yvonne von Friedrichs och Gjermund Wollan.

Kontakta yvonne.vonfriedrichs@miun.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu