Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Årsredovisningen inte så viktig för finansiärer
Annika Yström har disputerat vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Hennes forskning handlar om årsredovisningens roll för entreprenöriella små och medelstora företag. Foto: Patrik Svedberg.
Publicerad: 2020-05-11

Årsredovisningen inte så viktig för finansiärer

Enligt läroböckerna avslöjar årsredovisningen hur ett företag kommer att lyckas i framtiden. Men Annika Yströms forskning visar på en annan roll. Dessutom reder hon ut varför individerna i företaget är minst lika viktiga som siffrorna i årsredovisningen.

Annika Yström intresserar sig för betydelsen av finansiell rapportering – den lagreglerade så kallade externa redovisningen – i entreprenöriella, snabbväxande små och medelstora företag.

– De här företagen har en klart uttalad ambition att växa, och ett engagemang och intresse för nya utvecklingsprojekt. De är snabba på att ta tillvara nya affärsmöjligheter, säger hon.

I avhandlingen The Role of Financial Reporting: Perspectives of Different Actors within the Reporting Environment of Entrepreneurial SMEs har Yström genomfört dokumentstudier och intervjuat företagsledare, redovisningsexperter, riskkapitalister och banktjänstemän.

Hennes bild av årsredovisningens roll skiljer sig från den som generellt ges i läroböcker. Där framhålls ofta att redovisningens främsta syfte är att fungera som beslutsunderlag inför potentiella investeringar. Man menar att den kan vägleda finansiärer i bedömningen av ett företags kommande prestationer.

– Jag finner att redovisningens främsta roll är att visa hur det finansiella kapitalet har förvaltats i företaget under året, snarare än att ge underlag för spekulationer om framtida vinster, säger Annika Yström.

En årsredovisning offentliggörs med viss fördröjning. Det gör att den snabbt blir inaktuell för ett entreprenöriellt företag som har siktet inställt på framtiden, enligt Yström.

– Entreprenöriella processer präglas av osäkerhet och risktagande. När årsredovisningen kommer har entreprenörerna hunnit ta både ett och två steg framåt.

Riskkapitalister och banker fattar inte beslut baserade på företags årsredovisningar, visar Yströms forskning. De ser i stället redovisningen som en årlig avstämning på företagens finanser och den spelar en viktig roll, inte minst med revisorns underskrift som en kvalitetsstämpel.

– I den snabbt föränderliga tillvaro som kännetecknar entreprenöriellt företagande kan redovisningen skapa goda relationer mellan företagsledning och finansiärer. Det är jätteviktigt för de här företagen, säger Annika Yström.

Den traditionella bilden, bland annat i litteraturen, är att bankerna är de främsta användarna av företagens redovisning. Men för företagen som Yström har studerat ser situationen annorlunda ut.

– Bankerna har begränsade möjligheter att finansiera riskfyllda utvecklingsprojekt. Även om bankerna bidrar med finansiering av fortlöpande verksamhet så krävs i större utsträckning tillskott från aktieägare samt självfinansiering, det vill säga att vinster återinvesteras i verksamheten i stället för att delas ut till aktieägarna.

Annika Yström har tidigare jobbat som redovisningskonsult och alltid intresserat sig för de värden som inte syns i redovisningen. Hon menar att människorna i ett företag är värdefulla – och minst lika viktiga för finansiärerna som siffrorna.

– Det är individer som driver utvecklingen av nya produkter, teknologier eller etableringar på nya marknader. Immateriella resurser såsom människors kompetens och deras relationer till företagets intressenter är oerhört värdefulla, även om de inte går att räkna hem i siffror på en gång. De innebär ett ökat värde för företaget i framtiden.

– Avkastningen kommer med fördröjning, därför är det extra viktigt för snabbväxande företag att löpande följa upp likviditeten och kassaflödet. Företagen redovisar normalt negativa resultat under utvecklingsfasen och behöver därför ha balansräkning och eget kapital under uppsikt för att inte riskera konkurs.

Immateriella tillgångar ingår alltid i börsnoterade företags årsredovisningar, med anledning av det stora värde som de tillför. Yström menar att även snabbväxande små och medelstora företag som söker finansiering, bör överväga att beskriva de immateriella tillgångarna.

– Inte minst för att visa riskkapitalister och andra potentiella finansiärer vilka man är och vart man är på väg.

Kontakta annika.ystrom@ju.se


4 tips till snabbväxande företag
1. Satsa på redovisning av god kvalitet
2. Håll balansräkningen och det egna kapitalet under uppsikt
3. Fokusera på kassaflöde och likviditet
4. Lyft fram individerna – de är lika viktiga för finansiärerna som siffrorna


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu