Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Lyckosam kombo att vara akademiker och företagare
Marouane Bousfiha. Foto: Ulrika Ernström.
Publicerad: 2020-05-20

Lyckosam kombo att vara akademiker och företagare

Det är en lyckosam kombination att vara företagare och forskare. De två rollerna stärker varandra på flera sätt.

Vissa akademiker väljer att kommersialisera sin forskning och startar företag. Marouane Bousfiha, Chalmers, har studerat hur dessa personer förenar sina olika roller.

– Avhandlingen visar att de gärna väver samman rollerna och att de stärker varandra, säger Marouane Bousfiha.

Som forskare kan de dra nytta av erfarenheterna de fått som företagare, och vice versa. Vanan att skriva ansökningar om forskningsfinansiering har gjort dem bra på att sälja in sina idéer till investerare. Och erfarenheten av ”verkliga” problem, som de ställts inför som företagare, har påverkat deras forskning och undervisning i positiv bemärkelse. Dessutom har erfarenheten av att leda forskningsgrupper stärkt dem i rollen som ledare för de anställda i företaget.

Marouane Bousfiha har också genomfört en jämförande studie mellan Chalmers och Stanford University. På universitet där akademiskt entreprenörskap är en del av kulturen, som på Stanford, diskuterar akademikerföretagarna gärna sitt företagande med erfarna forskarkollegor. På Chalmers, där kommersialisering av forskning inte är lika förankrat, tonar de i stället ner sitt företagande.

– På Chalmers är kommersialisering av forskning inte lika förankrat i organisationen, kulturen eller mentaliteten. Men de flesta tycker ändå att det är okej. Chalmers är faktiskt ett bra svenskt exempel när det kommer till kommersialisering av forskning.

Läs mer om Marouane Bousfihas avhandling The lived experience of academic entrepreneurship – The interplay between practice, identity, and context på Chalmers webbplats.

Han disputerar digitalt 25 maj, kl 13.00–16.00. Disputationen genomförs i Zoom.

Kontakta marouane@chalmers.seText: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu