Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Bilder kommunicerar hur företag skapar värde
Emelie Havemo. Foto: R Havemo.
Publicerad: 2020-06-01

Bilder kommunicerar hur företag skapar värde

Bildspråket är viktigt när man ska beskriva sitt företag – inte minst inför investerare. Men vilka bilder bör man använda? Här är tips på vägen.

– Varje bild säger något om dig och ditt företag. Därför är det viktigt att vara medveten om vad bilder kommunicerar, och välja dem med omsorg utifrån vad man vill berätta om företaget, säger Emelie Havemo, Linköpings universitet.

Hon har studerat hur cirka 240 företag från hela världen använder bilder i årsredovisningar och på hemsidor för att visuellt beskriva hur de skapar värde. Företagen är verksamma inom vitt skilda branscher och Havemo har identifierat fyra olika typer av bilder:

1. Byggstenar
Med en bild på förslagsvis lådor kan man kommunicera vilka områden som verksamheten bygger på, till exempel kundservice, utveckling och tillverkning. Byggstensmodellen är ett bra sätt att kommunicera vad som är centralt i företaget, men säger inte mycket om hur värde skapas.

2. Transaktioner
Vill man berätta att företaget är en del av ett större sammanhang och att relationer är centrala för företaget, är det en bra idé att välja bilder som illustrerar transaktioner med exempelvis samarbetspartners eller kunder. Den här typen av bilder beskriver dock inte vad företaget gör internt.

3. Processer
Att välja bilder som beskriver en process är ett bra sätt att beskriva hur företaget skapar värde. Exempelvis kan ett tillverkningsföretag vilja kommunicera ”vi köper in – vi förädlar – vi levererar till kund”.

4. Cykler
Med bilder som illustrerar cykler – processer som sluts och börjar om igen – kommunicerar företaget att det ständigt är i gång. Det betyder nödvändigtvis inte att man jobbar med cykler, utan att företaget skapar värde på det viset. Affären pågår för alltid.

I Havemos avhandling ingår också en studie där hon tittat på hur ett litet bolag kan använda affärsmodellen på olika sätt. Genom att använda bilder kan företag alltså kommunicera och förtydliga sin story om hur man skapar värde. Men man kan också studera andras affärsmodeller som ett sätt att förstå och utveckla sitt eget företag.

– Dessa användningsområden blir speciellt viktiga för mindre och nya företag som kanske är i en förändringsprocess och försöker utveckla och uttrycka sin väg framåt. Då kan affärsmodellen ge stöd som ett sätt att designa, illustrera och kommunicera värdeskapandet, säger Emelie Havemo.

Emelie Havemos avhandling Den visuella bilden av organisationen: Perspektiv på visualitet i accounting finns att läsa som PDF.

Hon disputerar digitalt 4 juni 2020 klockan 13.15. Vill du följa disputationen via Zoom? Mejla Emelie Havemo.

Kontakta emelie.havemo@liu.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu