Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Goda nätverk lyfter småföretag
Maria Landqvist har lagt fram avhandlingen Patterns of resource interaction in resource constellations: The case of start-ups approaching the Swedish energy system på Chalmers. Foto: Chalmers.
Publicerad: 2020-06-02
En kortare version av denna text publicerades även i Entré nr 2, 2020:

Goda nätverk lyfter småföretag

Pengar är inte allt. Goda affärsrelationer kan vara det som skapar teknisk utveckling och innovation i små företag.

Redan när Maria Landqvist började doktorera för fem år sedan fanns ett allmänt intresse för hur nya företag nätverkar. Det ansågs viktigt att öka förståelsen för hur de tar sig in i olika affärsnätverk i syfte att skapa relationer med andra organisationer.

- Fokus var då – och är fortfarande – att förstå vilka anpassningar som måste till mellan företag för att en idé ska komma till nytta ur både användar- och produktionsperspektiv, säger Maria Landqvist, Chalmers.

När hon började leta efter intressanta intervjuobjekt blev hon nyfiken på företag som Swedish Algae Factory och Aqua Robur. Båda fokuserar på att utveckla förnybar energi.

- Vi sökte pengar från Energimyndigheten för att studera hur den här typen av företag försöker bidra till omställningen av energisystemet. Det ledde fram till min avhandling, berättar Landqvist.

Syftet med doktorsavhandlingen är att öka förståelsen för hur teknisk utveckling och innovation går till i affärsnätverk. Maria Landqvist har studerat hur tre nystartade företag försöker ta sig in i det svenska energisystemet genom att samarbeta med energibolag, lärosäten och företag som befinner sig utanför det konventionella energisystemet.

Hon pekar på två viktiga slutsatser, en teoretisk och en empirisk. Det teoretiska resultatet är en modell för att fånga olika typer av interaktionsmönster i affärsnätverk, med fokus på de resurser som behöver anpassas mellan företag för att få till en innovation. Med resurser avses både tekniska aspekter som laboratorier, utrustning och material, och organisatoriska aspekter som kunskap, affärsrelationer och visioner.

- Finansiella resurser är givetvis viktiga för nyetablerade företag, men jag vill med min studie belysa vikten av att skapa affärsrelationer, säger Landqvist.

Från ett empiriskt perspektiv visar studien att interaktionen mellan nyetablerade företag och olika aktörer är av stor betydelse. I synnerhet att få till affärsrelationer som tillåter ömsesidiga resursanpassningar mellan aktörerna.

- Det gäller att både kunna identifiera och prioritera vilka relationer som företaget bör satsa på.

Maria Landqvist nämner som exempel Swedish Algae Factory och deras alg. För att få till en skörd behövs inte bara ett fungerande gränssnitt mellan algen och skördningsenheten internt i företaget, utan också mellan fiskevattnet den odlas i och fiskfarmen som tillhör Smögen Lax och Rena Hav.

- Flera olika aktörer är alltså involverade för att algen överhuvudtaget ska kunna odlas, säger hon.

Välfungerande affärsnätverk består, enligt Maria Landqvist, av en mängd affärsrelationer mellan kunder, leverantörer och utvecklingspartners. Relationerna underlättar förståelsen för hur företagets egna resurser ska kunna bli användbara i andra aktörers processer. Det kan handla om både befintliga och potentiella kunder.

- Har du ett nyetablerat företag jobbar du förmodligen med potentiella kunder för att förstå vilken typ av produkt de vill köpa. I relationen med leverantörer är det viktigt att se vilka anpassningar som måste göras för att en viss produkt ska kunna produceras. Och när det gäller utvecklingspartners så kanske universitet och forskningsinstitut behöver anpassa sina metoder för att kunna göra tester, säger Maria Landqvist.

Hon förstod tidigt att affärsrelationer är viktiga för nystartade företag som saknar resurser, men överraskades av hur snabbt de studerade företagen skapade nätverk.

- Det var intressant att se hur många olika affärsrelationer som entreprenörerna etablerade. Flera relationer försvann längs vägen, men det var tydligt att de inte var bortkastade. Nystartade företag kan ofta lära av alla relationer, och ta med sig lärdomarna in i nästa relation, säger Landqvist.

Ett annat resultat som överraskade henne var att det ofta var det nystartade företaget som behövde anpassa sina resurser till etablerade företags krav. Det kan vara krävande för ett nystartat företag att behöva göra många interna anpassningar. För att få till en innovation är det därför viktigt att småföretagen hittar samarbetspartners som är villiga att också göra anpassningar i sina processer.

Maria Landqvist menar att kunskapen från hennes avhandling kan bidra till att främja entreprenörskap i Sverige. För att stötta småföretag som vill in i energisystemet med förnybar teknik måste man också ta med nätverket i beräkningen.

- Många investerar i en mängd nystartade företag med häftiga idéer, men det är viktigt att ta sig tid att förstå hur idén kan bli användbar. Dessutom bör man hjälpa företaget att skapa nödvändiga affärsrelationer. Att ha en industriell partner som kan öppna upp sitt nätverk för det nystartade företaget är också viktigt, säger Maria Landqvist.

Kontakta maria.landqvist@chalmers.se


6 tips till företagare
1. Tänk utanför boxen. Hur kan din idé integreras, och var den kan bli användbar i den existerande strukturen av produktionsprocesser, material och kunskap?

2. Ha ett nätverksperspektiv. Se din produkt som en resurs – den ska passa in bland potentiella kunders, leverantörers och utvecklingspartners resurser.

3. Identifiera affärsrelationer som kan hindra eller möjliggöra processen.

4. Prioritera affärsrelationer som kan möjliggöra att produkten eller resursen blir användbar.

5. Nå ut tidigt till potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners. Integrera och utveckla produkten i relation till deras processer.

6. Se inte avslutade affärsrelationer som något negativt – dra i stället lärdom av dem.


Text: Emilie Eliasson Hovmöller


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu