Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Hallå Sarah Fitz-Koch, disputerad vid Sveriges lantbruksuniversitet!
Sarah Fitz-Koch. Foto: Marianne Persson.
Publicerad: 2020-06-02
En kortare version av denna text publicerades även i Entré nr 2, 2020:

Hallå Sarah Fitz-Koch, disputerad vid Sveriges lantbruksuniversitet!

Hitta passionen och gör något meningsfullt. Då lyckas du som lantbrukare och entreprenör, konstaterar Sarah Fitz-Koch som forskar om identitetsskapande.

Berätta – hur påverkar lantbrukares identiteter deras entreprenörskap?
- I allmänhet skiljer sig jordbruksföretagare inte från andra företagare. Det finns många olika typer i varje bransch. Det är först när individer upptäcker vad de brinner för – till exempel jordbruk, försäljning, mat eller pengar – som de kan utveckla en entreprenörsidentitet. Att bli företagare är på så sätt ett unikt yrke, man kan utforma det till att passa vem man är – ens identitet.

– En individ som tar över ett lantbruk från sina föräldrar kanske minskar på jordbruket och satsar mer på gårdsförsäljning för att hen har ett större intresse av försäljning än av jordbruk. På så vis påverkar identiteten entreprenörskapet.


Din forskning visar att man har olika identiteter under en karriär. Hur menar du då?
– Under livet – och karriären – är vi med om saker och möter personer som påverkar oss. Vi blir kanske föräldrar, möter motgångar och utvecklar nya intressen. I och med detta byggs och byts identiteter över tid. En lantbrukare som startar med traditionellt lantbruk börjar kanske så småningom att engagera sig i hållbarhet och väljer att satsa sin tid på hållbar odling i stället. Då har hen fått en ny entreprenörsidentitet, som inkluderar flera identiteter. Identiteter kommer och går, och förändrar därför entreprenörskapet över tid.

– Vissa nykomlingar inom lantbruket, som har valt yrket för att de vill bidra till en hållbar värld, ser inte sig själva som entreprenörer. De identifierar sig bara som någon som vill skapa hållbar mat. Men så småningom, genom social interaktion och nya perspektiv, kan det hända att individen börjar att se sig själv som en entreprenör. Hen har då skapat en entreprenörsidentitet.


Vad finns det för hinder och möjligheter att utveckla en entreprenörsidentitet?
- Rädsla och skam för eventuella ekonomiska förluster, och andras åsikter om det, kan vara ett hinder. Det påverkar jordbruksföretagarnas beslut och agerande. Men den typen av hinder kan övervinnas med en stark tro på dig själv och idén du brinner för, även om du gör misstag på vägen. Misstagen är också viktiga.

- Regelkrångel, ogynnsamma branschstrukturer, byråkrati, kultur och attityd är andra vanliga hinder som begränsar entreprenörskap och entreprenörsidentiteter inom svensk jordbrukssektor. Man kan övervinna dem genom att engagera sig tillsammans med andra entreprenörer, lära av andra branscher samt delta i nätverk och samarbeten.


Det låter som att man kan lära sig entreprenörskap. Stämmer det?
– Ja, det går. Att hitta passionen och syftet är den första och kanske viktigaste uppgiften för att utveckla en entreprenörsidentitet. Det är oberoende av bransch. Experimentera med möjliga ”jag”! För att lyckas behöver du engagera dig i de grundläggande frågorna Vem är jag? Vem ska jag bli? Varför ska jag göra det?

– Jag ser att personer som har tagit över lantbruket efter sina föräldrar ofta driver lantbruket annorlunda än dem. Föräldrarnas sätt speglar inte vem man är. Den som har ett syfte och känner sig motiverad kommer att klara även de svåraste uppgifterna. Att få jobba med något som ger djup mening och speglar ens identitet föder framgång. Utöver passion och syfte är uthållighet, proaktivitet och ett marknadsorienterat tillvägagångssätt nödvändigt för att lyckas som entreprenör.


Är det något i din forskning som överraskade dig?
- Ja, att man – trots långa arbetsdagar och hårt slit som entreprenör – kan uppnå lycka och välmående genom att göra något som verkligen känns meningsfullt. Välmående och framgång föds ur känslan av att få arbeta med något som ger mening, och som speglar den egna identiteten.


Sarah Fitz-Koch har lagt fram doktorsavhandlingen Who am I, and if so, how many? Identity Dynamics in Agricultural Entrepreneurship vid Sveriges lantbruksuniversitet. I dag jobbar hon som forskare på Cefeo, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Avhandlingen bygger på intervjuer med lantbrukare, entreprenörer och experter inom jordbrukssektorn.

Kontakta sarah.fitz-koch@ju.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu