Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Ny teknik ersätter inte människan
Daniel Tyskbo. Foto: Malin Tengblad.
Publicerad: 2020-06-04

Ny teknik ersätter inte människan

Kommer ny teknik verkligen ersätta människors arbete fullt ut? Nja, visar ny forskning. Tvärtom kan människans insatser komma att bli ännu viktigare i och med teknikens inträde.

Tilltron till ny teknik och innovationer är stor. Forskare och praktiker menar att tekniken kommer lösa många samhälleliga och organisatoriska problem. Ofta hör vi om branscher där den kommer ersätta människors insatser, så länge den är bättre.

Daniel Tyskbo, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har följt införandet av en ny teknisk innovation på ett stort universitetssjukhus i Västsverige under fyra år. Han fann att den mänskliga insatsen fortsatt var viktig.

– Min avhandling visar att innovationsprocessen krävde mer, eller i alla fall en annan typ av mänskligt arbete eller insats.

Tidigare har MR-undersökningar och kirurgi varit separata, men i och med teknikinnovationen kan sjukhuset numera kombinera dem. Det har varit en lång process, där tekniken har utvecklats och förändrats i och med användandet.

Tyskbos studie visar att den framgångsrika implementeringen av ny teknik inte nödvändigtvis berodde på mer resurser eller tekniken i sig – utan på all tid och energi som sjukvårdspersonalen lade på att samordna innovationsprocessen. Den innebar en hel del förändringar i arbetssättet. Man träffades över de professionella domänerna och lyckades överbrygga hierarkier och de tidigare starka gränserna mellan avdelningarna.

– Det hade inte varit möjligt att introducera tekniken om det inte hade varit för det dedikerade förhållningssätt som sjukhuspersonalen hade, säger Daniel Tyskbo.

Daniel Tyskbos avhandling A Hybrid Operating Room in the Making – Coordinating the Introduction and Use of New Technology finns att läsa som PDF.

Han disputerar digitalt 5 juni 2020 klockan 13.00. Följ disputationen via Zoom.

Kontakta daniel.tyskbo@handels.gu.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu