Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Rätt person på rätt plats ökar tillväxten
Orsa Kekezi. Foto: Patrik Svedberg.
Publicerad: 2020-06-05

Rätt person på rätt plats ökar tillväxten

I dagens kunskapssamhälle är humankapitalet eftertraktat. När rätt person är på rätt plats gagnas såväl individer som företag och regioner. Frågan är hur matchningen kan ske på bästa sätt?

Arbetskraftens rörlighet är det centrala temat i Orsa Kekezis doktorsavhandling, som är en sammanläggning av fyra artiklar. Hon konstaterar att humankapital är nyckeln till framgång, och en välfungerande arbetsmarknad är ett måste för regioner som vill utvecklas och blomstra.

När människor får en ny roll inom samma företag, byter arbetsplats inom branschen, eller får ett jobb inom en annan sektor eller region, bär de med sig eftertraktat humankapital. Särskilt viktigt är det humankapital som är kopplat till personens arbetslivserfarenheter, visar Kekezi i avhandlingen. Hennes resultat bygger på svenska data över arbetstagare och arbetsgivare.

I en av artiklarna studerar Orsa Kekezi kreativa, kunskapsintensiva företag mellan åren 2007 och 2016. Hon finner att företag med blandat humankapital har goda möjligheter till lärande, innovation och överlevnad. Men bredden får inte vara alltför stor – då är det risk att de anställda inte kan lära av varandra. Kekezi poängterar att de anställdas arbetslivserfarenhet bygger både på branschkunskap och på kunskap som de har byggt upp i sin yrkesroll.

I en annan artikel undersöker Orsa Kekezi hur kunskapsintensiva tjänsteföretag är lokaliserade i Sveriges 290 kommuner. Hon visar att en hög koncentration av kunskapsintensiva tjänsteföretag leder till en mer mobil arbetskraft. Det innebär i sin tur ökade kunskapsflöden – och mer innovation.

En lärdom för policymakare är att försöka underlätta matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ofta fokuserar policyer på högre utbildning i allmänhet, men sådana satsningar kan bli för trubbiga. Individer har ofta specifik, arbetsrelaterad kunskap som är mycket användbar, menar Orsa Kekezi. Om en person förlorar sitt jobb är det bättre att hjälpa hen att utveckla sin kunskap för att kunna söka sig till en relaterad bransch, än att ge personen en helt ny utbildning.

Läs mer om Orsa Kekezis avhandling Labor Mobility across Jobs and Space.

Hon disputerar på Internationella handelshögskolan i Jönköping 9 juni 2020 klockan 15.00. Disputationen sänds via Zoom och är öppen för allmänheten, men du behöver föranmäla dig.

Kontakta orsa.kekezi@ju.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu