Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Socialt kapital viktigt för familjeföretag i utvecklingsländer
Pierre Sindambiwe. Foto: Patrik Svedberg.
Publicerad: 2020-06-11

Socialt kapital viktigt för familjeföretag i utvecklingsländer

Hur bygger man kontinuitet i familjeföretag i länder som präglas av instabilitet och oroligheter? Det sociala kapitalet är en av flera nyckelfaktorer.

Familjeföretag i utvecklingsländer är en stor del av det sociala sammanhanget, vilket påverkar den långsiktiga planeringen. Pierre Sindambiwe, Internationella handelshögskolan i Jönköping, har intervjuat personer i sex grundarledda familjeföretag i Rwanda för att förstå hur de bygger kontinuitet och långsiktighet i verksamheten.

Hans forskning visar att ägarna i företagen bygger kontinuitet bland annat genom att satsa på sammanhållning inom yngre generationer, inkludera svärföräldrar och icke-familjemedlemmar i företaget samt skapa normer för arvsprocesser, styrning och ledning.

Pierre Sindambiwe menar att till skillnad från det västerländska sammanhanget är dessa familjeföretags förmåga till kontinuitet kraftigt kopplad till familjesammansättningen och det sociala kapitalet som de aktiva personerna i företaget innehar. Men också till kulturella aspekter relaterade till sådant som exempelvis arvshantering och ledarskapsordning. Dessutom påverkas institutionell osäkerhet och företagandet som ett sätt att leva, en familjs förmåga att planera på lång sikt.

Genom att studera de sex företagen som har överlevt över tid, har Sindambiwe också förstått vilka utmaningar som andra, nedlagda företag, stått inför när det kommer till att bygga kontinuitet. Han har specifikt hittat tre utmaningar som kan påverka ett familjeföretags överlevnadsförmåga negativt:
- Generationers frigörelse från släkten.
- Socialt avstånd mellan generationer.
- Avsaknad av samägande mellan grundaren och den yngre generationen.

Kontakta Pierre.Sindambiwe@ju.se

Pierre Sindambiwe disputerar 12 juni, 2020, klockan 13.15 på Internationella handelshögskolan i Jönköping. Disputationen genomförs i Zoom, om du vill delta behöver du registrera dig i förväg.

Hans avhandling The Challenges of Continuity in Family Businesses in Rwanda finns att läsa som PDF.

I dag är Sindambiwe verksam vid School of Business, University of Rwanda.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu