Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
100 Kampradmiljoner till norrländska företag
Lena Fritzén. Foto: David Öster.
Publicerad: 2020-06-17

100 Kampradmiljoner till norrländska företag

Familjen Kamprads stiftelse satsar 100 miljoner kronor över åtta år i Norrlandsnavet, som drivs av Luleå tekniska universitet. Uppdrag: att stärka och utveckla norrländska företag.

Entré fick en pratstund med Lena Fritzén, verkställande ledamot för stiftelsen.

Berätta – varför satsar Familjen Kamprads stiftelse på små och medelstora norrlandsföretag?
– Ingvar ville att hela vårt land ska leva. Nu skapar vi förutsättningar för fler norrländska företag att överleva och utvecklas. Norrlandsnavet ska lyssna på företagens behov och utforma utbildnings- och forskningsinsatser utifrån dem. Det är en satsning som på sikt ska komma många människor i regionen till del.

– Tanken är att få människor att stanna i regionen efter slutförd universitetsutbildning. Därför behöver Norrlandsnavet få studenter att känna samhörighet med företagen och satsa på att skapa en attraktiv region på andra sätt, som till exempel en god barnomsorg och attraktiva fritidsaktiviteter.

Hur kommer det sig att Luleå tekniska universitet får uppdraget?
– De har ett gott renommé när det kommer till samverkan med näringslivet, och stor kompetens som små och medelstora företag behöver. Digitalisering, till exempel, är något som många norrländska företag har behov av. Det är också ett område som Luleå tekniska universitet har stor kompetens inom.

Vad har ni för förväntningar på universitetet och satsningen?
– Den enklaste vägen för ett universitet att få ut sin forskningskompetens är att leverera färdiga kurser som företagen kan haka på. Men stiftelsen är inte ute efter färdiga koncept – vi vill vända på det. Det ska vara företagens behov som styr satsningen, inte universitetets. Det är en central del i Norrlandsnavet.

– Behoven kommer att scannas av vid workshops och andra aktiviteter i regionerna. Det är företagen i Norrlands inland som behöver mest stöd, men satsningen ska ge utslag i ett ökat antal anställda och bättre ekonomi för företag i hela Norrland.

Kontakta lena.fritzen@familjenkampradsstiftelse.se

Läs mer på www.ltu.se/norrlandsnavet

Det operativa arbetet med Norrlandsnavet sätter igång i augusti 2020, och företag som är intresserade av att vara en del av satsningen kan redan nu mejla till innovationskontoret@ltu.se

En längre artikel om Norrlandsnavet går att läsa på esbri.se inom kort.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu