Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Innovativa affärsmodeller för sanitetssektorn
Foto: mrjn Photography/Unsplash.
Publicerad: 2020-06-18
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2020:

Innovativa affärsmodeller för sanitetssektorn

Rent vatten och tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet. Trots det saknar en stor del av världens befolkning dricksvatten och toaletter. Caroline Jennings Saul har i sin avhandling studerat affärsmodellsinnovationer kopplade till detta.

Enligt biståndsmyndigheten Sida saknar 2,2 miljarder människor rent dricksvatten. 4 miljarder människor saknar tillgång till toaletter eller latriner. Det sjätte av de 17 globala målen i Agenda 2030 handlar om att ge fler tillgång till rent vatten och sanitet.

– Stora resurser investeras över hela världen i detta arbete. Det handlar om att utveckla affärsmodeller för hållbara tjänster som sträcker sig bortom att enbart tillhandhålla en latrin, brunn eller vattenbehandlingsenhet, säger Caroline Jennings Saul i ett pressmeddelande.

Hon har lagt fram avhandlingen Extending Access: Perspectives on Business Model Innovation in Water and Sanitation Service Provision vid Karlstads universitet. Forskningen baseras på fallstudier i olika typer av organisationer som arbetar inom vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer. I avhandlingen beskriver hon hur de experimenterar för att anpassa sig till aktuella utmaningar.

– Sanitetsföretag måste ofta använda flera olika affärsmodeller.

En operatör av ett reningsverk behöver till exempel ha en affärsmodell för att ta emot avfallet och en annan för att sälja slutprodukten, menar Jennings Saul.

Hon identifierar fem affärsmodellsinnovationer för att möta utmaningar och förändringar på marknaden. De handlar om att använda nya metoder för att säkra betalningar, variera sina tjänsteerbjudanden, fokusera på kostnadsåtervinning, utöka distributionskanaler samt digitalisera.

Caroline Jennings Sauls förhoppning är att avhandlingen kan fungera som ett stöd för vatten- och sanitetsföretag. Hon menar också att lärdomar från avhandlingen kan vara till nytta även inom områden som energi och avfallshantering. Exempelvis tydliggör hennes studie vilket arbete som krävs om ett företag vill införa en smartphone-app för att kommunicera med sina kunder.

Kontakta saulcj@gmail.com


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar