Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Teknikens föränderliga natur styr IP-strategin
Foto: McDobbie Hu/Unsplash.
Publicerad: 2020-06-18
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2020:

Teknikens föränderliga natur styr IP-strategin

Immateriella tillgångar blir en allt viktigare konkurrensfördel. Sarah van Santen har undersökt hur teknikbaserade startups utformar sina strategier. Hon finner att snabba beslut är en framgångsfaktor.

Sarah van Santen har lagt fram licentiatuppsatsen Understanding the Role of Intellectual Property in Digital Technology-based Startups – Decisions and Dynamics på Chalmers. Hon intresserar sig för intellectual property, IP – eller immateriella tillgångar på svenska – i nya teknikbaserade företag. Sarah van Santen konstaterar att de utgör en central konkurrensfördel, men menar att kunskapen om IP-strategier i den digitala tidsåldern är begränsad.

Hon har, utöver en litteraturöversikt, genomfört fallstudier i sju digitala, teknikbaserade startups i Sverige och USA. Under en tvåårsperiod kartlade och analyserade hon utvecklingen av dessa företags IP-strategier, vilket resulterade i två empiriska artiklar.

Resultaten visar att den digitala teknikens egenskaper påverkar processerna och dynamiken i företagens IP-strategibildning. Eftersom digital teknik är snabbt föränderlig och utvecklas mer eller mindre på löpande basis, behöver även besluten kring IP-strategierna vara flexibla och snabbfotade, menar van Santen. Detta för att möjliggöra och anpassa sig till förändringar i teknik, affärsmodeller och strategier.

Till skillnad från linjära affärsmodeller och strategier, tar företagen beslut om IP-strategier utifrån de medel som står till buds. De låter målen utvecklas allt eftersom, snarare än att fastställa dem i förväg. IP-strategin tar form i takt med teknikens och verksamhetens omställningar.

Kontakta sarah.van.santen@chalmers.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu