Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
När vardagen driver innovation i småföretag
Kristina Sollander. Foto: Patrik Svedberg.
Publicerad: 2020-06-18
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2020:

När vardagen driver innovation i småföretag

Vad är det egentligen som driver förnyelse i ett företag? Strukturerat innovationsarbete eller en maskin som plötsligt går sönder?

Om ett företag ska bli framgångsrikt på kort och lång sikt behöver ledningens innovationsarbete vara ett centralt inslag i verksamheten. Men oplanerat arbete, som att en maskin går sönder, en kund hör av sig eller en kollega knackar på dörren med en brådskande fråga, upptar nästan 80 procent av ledares arbete.

- Ledningen har planerat för strategiskt innovationsarbete, men saker som måste fixas på en gång står ofta i vägen, säger Kristina Sollander, Tekniska högskolan i Jönköping.

Sedan januari 2018 har hon följt ledningsarbetet i sex små och medelstora tillverkningsföretag. Efter att bland annat ha genomfört intervjuer och fokusgrupper visar det sig att oplanerat arbete kan leda till innovationer – om det analyseras.

- Att balansera det dagliga arbetet och utvecklingsarbetet kan vara svårt. Men från att ha sett det oplanerade arbetet främst som något negativt har ledarna i dag ett annat förhållningssätt. De ser att det kan vara något bra, och att det kan leda till innovation.

Enligt Sollander finns inget facit för hur mycket resurser ett tillverkande företag ska lägga på varje del. För att nå sina mål bör företaget göra en analys utifrån den egna kontexten. Hennes forskning visar att man behöver studera hur det dagliga arbetet och utvecklingsarbetet samverkar med varandra – särskilt om båda typerna av arbetsuppgifter utförs av en och samma person.

Kristina Sollanders licentiatuppsats har titeln Organisational ambidexterity in practice: a study of managerial work in manufacturing SMEs.

Kontakta kristina.sollander@ju.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu