Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2020-06-18
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2020:

Nedläggning av bankkontor minskar nyföretagandet

Det är svårt för nystartade företag att få banklån om banken ligger långt bort. Cynthia Sin Tian Ho har studerat vilka lokala förutsättningar som påverkar nyföretagande.

I sin licentiatuppsats har Cynthia Sin Tian Ho studerat vilka lokala faktorer som främjar respektive missgynnar nyföretagandet i 290 svenska kommuner.

Nedläggning av bankkontor minskar nyföretagandet
Cynthia Sin Tian Ho. Foto: Fredrik Persson.
Hon har exempelvis undersökt sambandet mellan geografiskt avstånd till bankkontor och andelen nystartade företag. Cynthia Sin Tian Ho finner att ju längre bort bankkontoret ligger, desto svårare är det för ett nystartat företag att få banklån. Det innebär att de senaste årens nedläggningar av bankkontor har haft negativa konsekvenser för nyföretagandet i Sverige.

Men studien visar även på vissa regionala skillnader. I södra Sverige spelar närheten till ett bankkontor större roll för nyföretagandet, än vad det gör i norra Sverige. En förklaring till det kan vara att människor i Norrland är mer vana vid att åka långt för att ta del av samhällets tjänster.

Faktorer som påverkar nyföretagandet positivt i de flesta svenska kommuner är bland annat en hög nivå av humankapital, hög företagstäthet och hög andel invandrare. Faktorer som missgynnar nyföretagandet – utöver ett långt avstånd till närmaste bank – är låg arbetslöshet och låg branschspecialisering.

Cynthia Sin Tian Ho har lagt fram licentiatuppsatsen Bank branches and Entrepreneurship: A spatial analysis of new firm formation in Swedish regions and industries in a changing financial landscape på KTH. Den bygger på kvantitativa analyser av data från bland annat Tillväxtverket och SCB.

Kontakta cstho@kth.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu