Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2020-06-18
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2020:

Yttre förändring föder idéer

Visst kan förändring komma inifrån, men ännu vanligare är att entreprenörer får sina idéer från omvärlden. Miljöhot, hälsotrender och migration är bara några företeelser som kan ligga till grund för ny teknik och nya affärsmöjligheter. Ett annat exempel är covid-19-pandemin som just nu förändrar företags vardag världen över – vad effekten blir på lång sikt återstår att se. Per Davidsson menar att entreprenörskaps- och strategiforskningen har blivit alltför fokuserad på interna faktorer. Forskningen skulle bli mer relevant och användbar om den la större vikt vid omvärldsfaktorers betydelse, anser han. Davidsson utvecklar tankarna i debattartikeln Look out! See change? Sea change ahead!, skriven för Academy of Management Discoveries.

Kontakta per.davidsson@qut.edu.au


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu