Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Så ska 100 Kampradmiljoner stärka forskning och norrländska företag
Vinit Parida och Viktoria Mattsson. Foto: Luleå tekniska universitet
Publicerad: 2020-06-23

Så ska 100 Kampradmiljoner stärka forskning och norrländska företag

Luleå tekniska universitet har fått 100 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att stärka norrländska företag. Det är företagens – inte universitetets – behov som styr satsningen.

Många företag i ett flertal branscher står inför utmaningar kopplade till bland annat digitalisering, globalisering och kompetensförsörjning. Norrlandsnavet vid Luleå tekniska universitet, finansierat av Familjen Kamprad, ska under åtta år bedriva forskning kopplad till företagsutveckling i Norrland. Vinit Parida, forskningsledare, lyfter fram två centrala principer för satsningen.

– Vi ska bedriva multidiciplinär forskning. Forskare från olika ämnesområden, som teknik, samhällsbyggande, innovation, ekonomi och miljö ska hitta synergier. För det andra ska inte vi inte på förhand bestämma vilket stöd företagen ska få. Det är företagens behov som styr forskningen, säger han.

Den enklaste vägen för ett universitet att nå ut med sin forskningskompetens är att leverera färdiga koncept som aktörer kan ansluta sig till. I Norrlandsnavet vänder man alltså på steken – företagens behov styr universitetets utbud av utbildningar och forskningsinsatser.

Målet med satsningen är att upprätta ett nära samarbete med små och medelstora företag för att öka innovation, tillväxt och social utveckling i regionen. Norrlandsnavet sträcker sig över åtta år, vilket är betydligt längre än vanliga forskningsuppdrag.

– Samverkan med företagen sker under ovanligt lång tid, vilket gör att vi kan ställa svårare frågor än annars. Vi ska gå på djupet i företagens kärnproblemen som vi tidigare inte har förstått. Satsningen ger goda förutsättningar för innovation, säger Vinit Parida.

Universitetet ser redan nu fyra områden inom vilka det kommer att erbjudas utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter:

- Växande och innovativa företag: består av utveckling av affärsmodeller, ledarskap, försäljning, digitalisering och strategisk affärsutveckling.
- Små och medelstora företags ekosystem: innefattar bland annat samarbete i aktörsnätverk för ökad konkurrenskraft och innovation.
- Smart och attraktiv region: handlar om att skapa attraktiva platser och näringar samt stötta utveckling i regionen.
- Livslångt lärande och digitalisering: fokuserar på digitala utbildningar, implementering av innovativa undervisningsmetoder samt system för individuellt lärande.

”Prestigefyllt uppdrag”
– Vi ska jobba tillsammans med några av världens ledande forskare på området innovation och entreprenörskap, bland annat professor Dean Shepherd, University of Notre Dame. De kommer att vara kopplade till centrets aktiviteter på olika vis, säger Vinit Parida.

Universitetet kommer också att förstärka satsningen med tio samverkansdoktorander. De kommer att jobba mycket nära företagen, utveckla det företagen behöver, stödja implementering och slutligen få se effekterna av det.

– I forskningssammanhang är detta något unikt.

Vinit Parida är glad och stolt över uppdraget och förtroendet som de har fått av Familjen Kamprads stiftelse. Han ser det som ett erkännande av Luleå tekniska universitets forskning inom innovation och entreprenörskap. Samtidigt innebär det en viss press.

– Det är ett prestigefullt uppdrag och jag känner en press att det ska bli succé när Kamprad har gett så mycket pengar till forskning, säger han.

Viktoria Mattsson, chef för samverkan och externfinansiering på Luleå tekniska universitet, tror att stiftelsen har högt förtroende för universitetets kompetens att driva ett stort och långsiktigt samverkansprojekt.

– Samverkan var en av huvudanledningarna till att universitetet en gång skapades. Vi har en struktur att utgå ifrån och etablerade samarbeten med företag i regionen. Universitetet har den högsta andelen industrifinansierad forskning i Sverige, säger hon.

Många olika insatser för företagen
Små och medelstora företag som ingår i Norrlandsnavet kan förvänta sig olika typer av aktiviteter.

– Kurser och längre utbildningar för företagens anställda är en central del. Likaså andra typer av projekt där studenter, forskare och doktorander samlas för att lösa specifika behov och utmaningar. Bland företag där frågeställningar är mer komplexa ska doktorander genomföra sina forskningsuppdrag.

Samuel Holmström, vd på Lundqvist Trävaru i Piteå, har samverkat med Luleå tekniska universitet under många år.

– Vårt 3D-program, där kunderna enkelt kan rita upp sin byggnad och få pris på material och hantverkstjänster direkt i webbläsaren, är framtaget ihop med systemutvecklare, grafiker och spelutvecklare från universitetet. Flera tidigare studenter har sedan blivit medarbetare på företaget.

Bland annat språkvetare, studenter inom industriell ekonomi samt teknisk design har genomfört studentprojekt i företaget.

– Vilket språkbruk är lämpligt i monteringsanvisningar? Hur skulle en strategi för internationalisering kunna se ut och hur kan bolagets logistikflöden förändras för att möjliggöra en fördubbling av produktionstakten? Det är några exempel på de projekt som genomförts tillsammans med universitetets forskare och studenter, säger Samuel Holmström.

Företaget har jobbat brett med universitetet och effekten och resultaten av de olika projekten har förstås varierat. Vissa har skapat stora ekonomiska värden, som utvecklingen av 3D-programmet, medan andra insatser har bidragit till en annan typ av värde.

– I många fall har det tillfört kompetens till vårt bolag och gett oss goda förutsättningar att tänka större och bredare.

Kontakta
vinit.parida@ltu.se
viktoria.mattsson@ltu.se

Det operativa arbetet med Norrlandsnavet sätter igång efter sommaren och kommer att inledas med workshops för företagare och andra intressenter. Låter det intressant? Kontakta Vinnit Parida eller Viktoria Mattsson eller maila till innovationskontoret@ltu.se.

Läs mer om Norrlandsnavet.

Läs intervjun med Lena Fritzén, Verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu