Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Chalmersforskare: Vi ser entreprenörskap som design
Henrik Berglund. Foto: J-O Yxell.
Publicerad: 2020-07-01

Chalmersforskare: Vi ser entreprenörskap som design

Henrik Berglund har tillsammans med två kollegor fått en artikel publicerad i ansedda forskningsjournalen Academy of Management Review. Där identifierar de två sätt att designa ett bolag.

– Vi bör inte tänka på entreprenörskap som en naturvetenskap som beskriver världen, utan som en ingenjörsvetenskap där vi bygger saker, säger Henrik Berglund.

I senaste numret av ansedda forskningsjournalen Academy of Management Review går det att läsa artikeln Opportunities as Artifacts and Entrepreneurship as Design. Den är skriven av Chalmersforskaren Henrik Berglund och två av hans tidigare doktorander Marouane Bousfiha och Yashar Mansoori.

En stor del av entreprenörskapsforskningen utgår ifrån naturvetenskapen, man fokuserar på naturliga mekanismer för att förklara världen. Till exempel; Företagare med bra självförtroende har lättare för att se affärsmöjligheter än de med lågt självförtroende – och forskare korrelerar sedan företagares självförtroende med antalet möjligheter de har identifierat.

– Men vi ser i stället på entreprenörskap som en form av design – som fokuserar på artefakter konstruerade av människor. På samma sätt som en medicinare designar en patientbehandling eller ingenjörer bygger datorer – bygger entreprenörer företag, säger Henrik Berglund.

För att förstå entreprenörskap som design föreslår Chalmersforskarna två kategorier av designfunktion – experimenterande design och transformerande design. En startup som använder sig av den förstnämnda kategorin formulerar en tydlig idé, gör en prototyp och testar den för att veta att den fungerar. Med det transformerande sättet att arbeta är idén eller prototypen inte lika tydlig, utan växer fram i processen.

Henrik Berglund illustrerar skillnaden mellan arbetssätten med en, för startups, välkänd situation – pitchen inför investerare.

– Man kan pitcha sin idé och koncept med en övertygande power point-presentation och hoppas att det går hem. Med det transformerande sättet beskriver man i stället idén till exempel på en whiteboard och ger sedan pennan till investeraren, som får möjlighet att förändra idén. Båda sätten är bra, men olika. Det här är ett sätt att börja tänka på entreprenörskap som design.

Kontakta henrik.berglund@chalmers.se

www.henrikberglund.se

Läs artikeln i Academy of Management Review.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu