Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
BOKTIPS: Från idé till faktisk affär – så gör ni
Mattias Axelson. Foto: Håkan Målbäck.
Publicerad: 2020-08-12

BOKTIPS:
Från idé till faktisk affär – så gör ni

Många företag och organisationer upplever svårigheter med att få goda idéer att bli faktiska affärer. I sin nya bok Dold potential – så skapas innovation utanför kärnaffären reder forskaren Mattias Axelson ut fenomenet och vägleder oss i att lyckas.

Grattis till boksläpp! Berätta om bokens titel ”Dold potential” – vad menar du med det?

– Det finns ofta en potential i företag och organisationer att skapa nya affärer med existerande resurser – som teknologi, kunddata och medarbetares kompetenser – utanför kärnaffären. Boken handlar om att skapa nytt erbjudande som delvis innebär nya kunder.

– I forskning och praktiken är det generella mönstret att potentiella innovationer är svåra att realisera. Jag vill slå ett slag för att fler ska lyckas.


Men varför är det så? De flesta vet ju att en organisation behöver förnyas för att överleva.

– Precis. Det hänger ihop med makt och lärande. När man ska ägna sig åt något nytt så blir det kollision med det existerande maktsystemet, om vad som är rätt och fel. Prestige, budget och beslutanderätt är kopplat till kärnverksamheten. Ska en innovation ske behöver man dela med sig av makten till det nya projektet utanför kärnverksamheten.

– Svårigheten i att få igång en förnyelse handlar också om våra tankestrukturer – uppfattningar om vad som är kvalitet i tjänster och hur saker ska utföras. Våra tankar är begränsade till kärnverksamheten och hämmar vår tro på vad vi kan göra. Därför måste vi lära och tänka nytt för att komma fram till en affärsmodell. Det är så den dolda potentialen kan realiseras.

Och vi lär oss nytt genom att…?

– Lärande sker genom att göra saker. Vi behöver dels få in människor utifrån för att få externa perspektiv på vår verksamhet, men även snabbt göra kundtester och rikta oss utåt på andra sätt för att få input. Man behöver organisera sig ordentligt – bestämma vem som gör vad, när och med vilka medel?

Hur tar man det första steget till förnyelse?

– Genom att göra en resa i tid och rum. Vilka behov ser vi i sfären där vi vill vara? Var vill vi vara om fem – tio år givet de vi är och vad vi står för? Sen behöver vi blicka inåt för att identifiera resurser, interna patent, relationer och annat, som kan matcha de möjligheter vi ser. Så synliggörs den dolda potentialen internt och externt.

– Detta är en process du måste igenom för att lyckas – det finns ingen genväg. Det är systematiskt, hårt och kreativt arbete med dedikerade personer som är nyckeln för att komma framåt.

Kontakta
mattias.axelson@hhs.se
Mattiasaxelson.se

OM BOKEN
Titel: Dold potential – så skapas innovation utanför kärnaffären
Författare: Mattias Axelson
Förlag: Sanoma Utbildning
Utgivningsår: 2020
ISBN: 978-91-523-5639-5


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar