Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
FORSKNINGSPROPOSITIONEN 2020: ”Sverige får inte enbart bli en exportör av bra idéer”
Mats Benner. Foto: Kennet Ruona.
Publicerad: 2020-09-08

FORSKNINGSPROPOSITIONEN 2020: ”Sverige får inte enbart bli en exportör av bra idéer”

Små forskningsdrivna företag måste få bättre förutsättningar att växa. Men är det realistiskt att förvänta sig en sådan riktning på den kommande forskningspropositionen?

Att gå från en till två anställda är ett oerhört stort steg. Steget från fem till tio anställda om möjligt ännu större. Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och har följt många mindre forskningsdrivna företag kopplade till universitetet. Inför den kommande forskningspropositionen menar han att Sverige bör satsa på småföretags möjligheter att växla till större företag.

– Drömmen för nästan alla mindre forskningsdrivna företag är att bli uppköpta av utländska investerare, som kan paketera och sälja deras idé. Den kompetensen har de nämligen inte själva, säger Mats Benner.

När ett universitet äger ett företag, ska lärosätet också professionalisera det. Det är tanken med rådande system. Men stödstrukturen kring företaget och universitetet är enligt honom för svaga.

– Det finns i viss mån strukturer kring företag med goda idéer, men de är inte alltid så bra skötta av universiteten. Ett större omtag behövs. Vi behöver mekanismer för att undvika att Sverige blir en exportör av bra idéer. Men den nöten har Sverige ännu inte knäckt.

Benner har dock inga stora förhoppningar om att de utmaningar som universiteten står inför kommer att lösas i den kommande forskningspropositionen. Regeringen har många stora problem att lösa. Inte minst med tanke på budgetdisciplinen som råder med anledning av pandemin. Han noterar också ett tryck på regeringen från näringslivets håll. Flera storbolag har senaste tiden gjort offentliga uttalanden om vilka områden som är viktiga för dem. Områden som Mats Benner inte ser har något med småföretagandets villkor att göra.

– Stödet från universiteten är viktigt för småföretagandet i Sverige. Men jag är rädd att regeringen inte mäktar med satsningar på forskningsdrivna småföretag, säger Mats Benner.

I stället tror han att forskningspropositionen kommer att innehålla flera satsningar kopplade till de globala FN-målen.

– Jag anar att det kommer göras försök att bygga hållbarhetspakter, slå bryggor mellan hållbarhet och företagande.

I tidigare forskningspropositioner har regeringar satsat på nyföretagande. En linjär modell har varit styrande för underlaget. Det vill säga; ju mer vi satsar på högteknologisk forskning desto fler högteknologiska företag får vi. Enligt Mats Benner råder nu en annan tankefigur i samhället.

– Om man har stora system eller organisationer och företag som jobbar med samma frågor, kan vi gifta ihop dem. Den typen av satsningar tror jag att vi kommer få se i den här propositionen.

Kontakta mats.benner@fek.lu.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu