Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Experten: Risk för minskat nyföretagande när Handelsbanken stänger bankkontor
Mikaela Backman. Foto: Patrik Svedberg.
Publicerad: 2020-09-18

Experten: Risk för minskat nyföretagande när Handelsbanken stänger bankkontor

Vad innebär det för små och medelstora företag att det lokala bankkontoret lägger ner? Är den fysiska närheten en viktig faktor i dessa digitala tider? Vi har frågat en expert.

I veckan nåddes vi av nyheten att Handelsbanken lägger ner nästan hälften av sina bankkontor. Dagens 380 kontor ska minskas till 200 innan utgången av 2021. Hur påverkar det de mindre företagens möjligheter att få lån för att etablera sig och växa?

Mikaela Backman är docent i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Hon har under många år intresserat sig för hur banksektorns utveckling påverkar svenskt entreprenörskap. Backmans forskning visar att närhet till bankkontor är viktigt för små och nya företag. När bankkontor läggs ner på mindre orter minskar företagens möjligheter att låna pengar drastiskt. Det kan påverka deras innovationskapacitet.

- Större företag har ofta interna resurser som de kan använda, men många små och nya företag behöver externt kapital för att kunna genomföra sina investeringar. Det finns ett samband mellan tillgång till bankkontor och nyföretagande. Nedläggningar kan därför slå extra hårt mot mindre orter eftersom det sällan finns andra alternativ, såsom riskkapital eller affärsänglar, säger Mikaela Backman.

Handelsbankens besked om att stänga bankkontor är ett led i en utveckling som har pågått länge. Mellan åren 1995 och 2016 försvann hälften av Sveriges bankkontor. Svårast drabbad var landsbygden, visar Mikaela Backmans forskning. Även de senaste åren har antalet bankkontor fortsatt att minska.

- Vissa svenska kommuner har bara ett enda bankkontor i dag. Nu vet vi ju inte vilka bankkontor som Handelsbanken kommer välja att stänga, kanske är det främst storstäderna som drabbas den här gången. Men om det skulle visa sig att Handelsbanken lägger ner kommunens sista bankkontor så är det problematiskt.

- Det är en del av det ekonomiska systemet som försvinner, och det blir en påtaglig kapitallucka mellan kommuner som har eller inte har banker, säger Mikaela Backman.

I ett pressmeddelande skriver Handelsbanken att nedläggningen innebär att man ”kraftsamlar på kontoren, ökar den digitala utvecklingstakten och sänker kostnaderna”. Totalt ska banken satsa en miljard kronor på IT-investeringar de kommande två åren. Man menar att utvecklingen är ”kunddriven” – kunderna blir allt mer digitala. Men gäller det även företagskunder?

- Det är svårt att veta. Jag har inte sett någon forskning om mindre företags vilja och benägenhet att sköta bankärenden digitalt. Generellt kan man säga att ”hård”, standardiserad företagsinformation funkar bra att leverera digitalt. Men vid större låneansökningar är det personliga mötet viktigt.

Coronapandemin har på ett bryskt sätt slussat in de flesta av oss i en digital mötestillvaro, konstaterar Mikaela Backman. Vårt ändrade beteende, och den snabba utvecklingen av digitala mötesplatser, kan kanske vara positivt för företagare på mindre orter.

- Om det går att få till ännu bättre digitala lösningar – som kan ersätta fysiska möten – kan det gynna företagare som är verksamma på avlägsna platser. Då skulle de få bättre tillgänglighet till flera olika banker, i stället för bara den mest närliggande, säger hon.

Kontakta mikaela.backman@ju.se


Mer läsning
Andreas Madestam har fått 1,8 miljoner kronor i forskningsstöd för att studera kopplingen mellan bankkrediter och innovationskraft. Läs om hans nya forskningsprojekt.

Vi rapporterade om Cynthia Sin Tian Hos licentiatuppsats våren 2020: Nedläggning av bankkontor minskar nyföretagandet

Mikaela Backman skrev Åsikten i Entré nr 2, 2017: ”Nedläggning av bankkontor drabbar företagen”

Vi rapporterade om Mikaela Backmans avhandling i Entré nr 2, 2013:
Lokala banker ökar nyföretagandet


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu