Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
FORSKNINGSSTÖD: Han får miljoner för att studera ankare
Magnus Nilsson. Foto: Johan Persson
Publicerad: 2020-09-28

FORSKNINGSSTÖD:
Han får miljoner för att studera ankare

Vilken betydelse har så kallade regionala ankare för tillväxt och förnyelse? Magnus Nilsson tar sig an den frågan med stöd av 1,5 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser.

Tidigare forskning hävdar att regionala branscher, säg läkemedelsbranschen i Skåne, har större nytta av ett stort läkemedelsföretag på plats i regionen än flera små. Nyttan sägs komma regionen till del i form av ökad tillväxt och förnyelse.

– En stor organisation fungerar som ett ankare. Den drar till sig kompetens från hela världen och ger access till en global marknad, säger Magnus Nilsson, Lunds universitet.

Ankare kan vara mer än globala storföretag. Universitet och stora myndigheter tillhör också kategorin. Forskningsprojektet ska undersöka regionala ankare som koncept samt vilken påverkan de har på en regions tillväxt och förnyelse.

– Vi ska titta på olika regionala branscher och vilka ankare det finns där. Vi studerar också vilka fördelar och eventuella nackdelar de ger till den regionala ekonomin.

När projektet är slutfört om tre år, hoppas Magnus Nilsson att de också kan bidra till policyutveckling inom området.

– I dag ges statligt stöd för innovation och förnyelse, från exempelvis Vinnova och Tillväxtverket. Vi vill bidra till att stöden riktas på ett sätt som stärker ankares förmåga till förnyelse i regioner, säger Magnus Nilsson.

Kontakta
magnus.nilsson@fek.lu.se

Forskningsprojektet som heter ”The role of regional anchors in industrial growth and transformation” satte igång i september 2020 och pågår i tre år. Forskargruppen består av Magnus Nilsson, Torben Schubert och Johan Miörner, samtliga verksamma vid CIRCLE, Lunds universitet. De kommer att genomföra dokumentstudier, djupintervjuer och analyser av SCB-statistik.Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu