Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Interna konflikter förstör innovationssamarbeten
Anna Brattström är biträdande lektor vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet och docent på Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Håkan Röjder.
Publicerad: 2020-10-07

Interna konflikter förstör innovationssamarbeten

När ett företag ska samarbeta med ett annat är det vanligt att det uppstår interna konflikter som riskerar att förstöra en viktig innovationsprocess. Men det finns sätt att motverka konflikterna.

Digitala utvecklingen går snabbt och det är svårt för företag att hänga med på alla teknikfronter. Företag är på så sätt beroende av andra och innovationssamarbeten mellan företag blir allt vanligare. Mindre företag behöver tillgång till de storas marknad och de stora bolagen är i behov av de små bolagens spetskompetens.

Men innovationssamarbeten kräver en stor portion av förtroende sinsemellan företagens medarbetare. Något som kan vara svårt att uppnå.

– Vid en företag-leverantörsrelation finns kontrakt och klausuler som specar hur samarbetet ska gå till och vilket resultat som förväntas. Men vid innovationssamarbeten går det inte att förutsäga sådant i ett kontrakt. I stället bygger samarbetet på goda relationer och tillit, säger Anna Brattström, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet.

Den här utgångspunkten skapar lätt konfliktytor inom organisationer. Personer på interna utvecklingsavdelningen som är experter på det område som innovationsarbetet bygger på, kan förklarligt nog känna sig hotade om ett externt samarbetsföretag ”tar över” utvecklingsdelen.

– Att gå in i ett innovationssamarbete är möjligtvis bra för organisationen, men kanske inte för alla individer där. Osäkerheten kokas ner till en fråga om omdöme: ”Du tycker att samarbetet är bra men inte jag.” När olika intressen kring samarbetet existerar höjs flera röster och det uppstår konflikt.

Om konflikterna inte hanteras kan det, enligt Anna Brattström, få negativa konsekvenser för innovationssamarbetet.

– I värsta fall underminerar det förtroendet mellan organisationerna och gör det svårt att samarbeta.

– Strategiska samarbeten kan bli politisk sprängkraft inom en organisation. Det kan få stora konsekvenser för de som jobbar där. Hur man löser det är en svår fråga, men det finns vägar att gå, säger Brattström.

Hon förklarar att ledare behöver förstå att innovationsprocesser lätt skapar spänningar och att människor kan känna sig hotade.

– Innovation är kreativ förstörelse – något gammalt förstörs och ersätts av något nytt. Det är många känslor i en sådan process. Att visa empati är därför oerhört viktigt, och att göra det i ett tidigt skede är centralt. Annars riskerar medarbetarna att försöka stoppa samarbetet och det blir svårt att få till öppna innovationsprocesser, säger Anna Brattström.

Fem tips för att undvika interna konflikter vid innovationssamarbete:
• Var medveten om att interna konflikter kan förstöra värdefulla samarbeten.
• Tänk på att det inom organisationen finns olika inställningar till innovationssamarbetet.
• Jobba mycket med att få till en gemensam syn på samarbetet tidigt i processen. Och låt det få ta tid.
• Känn till de personliga konsekvenserna ett samarbete kan få för de enskilda medarbetarna.
• Visa stor empati för medarbetarnas känslor.

Kontakta anna.brattstrom@fek.lu.se

Anna Brattström fick tidigare i år en artikel publicerad i ansedda tidskriften Academy of Management Journal, tillsammans med forskarkollegan Dries Faems, WHU – Otto Beisheim School of Management i Tyskland.

Brattström och Faems har även, tillsammans med Magnus Mähring vid Handelshögskolan i Stockholm, fått en artikel publicerad i tidskriften Organization Studies. Den fokuserar på samarbetssvårigheter mellan företag i innovationsprocesser.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu