Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
NY AVHANDLING: Så påverkar historien familjeföretaget
Foto: Jack Bain/Unsplash
Publicerad: 2020-10-20

NY AVHANDLING: Så påverkar historien familjeföretaget

Hur påverkar familjemedlemmars historia beslutet att återaktivera ett jordbruksfamiljeföretag i Colombia? Det kan Enrique Sandino Vargas svara på – han disputerar 22 oktober.

Tänk dig att du och din familj har drivit ett framgångsrikt familjeföretag inom jordbrukssektorn under lång tid. Men på grund av väpnade konflikter i ditt land blir ni en dag fråntagna er jord – och ert företag går i graven.
NY AVHANDLING: Så påverkar historien familjeföretaget
Enrique Sandino Vargas, Internationella handelshögskolan i Jönköping, har studerat en colombiansk jordbruksfamiljs entreprenörsresa under flera decennier. Foto: Moisés Ayala Zapata.

Decennier senare, när en fredsprocess inleds och flera familjemedlemmar som en gång var aktiva i familjeföretaget är bortgångna, kontaktar myndigheterna familjemedlemmar i nästa generation för att återlämna jorden som din familj en gång ägde. Chansen att återaktivera familjeföretaget väcks till liv. Kommer familjemedlemmarna att ta möjligheten och vad påverkar beslutet?

– Scenariot är verkligt för tusentals familjer runt om i Colombia sedan fredsavtalet mellan regeringen och Farc-gerillan 2016, säger Enrique Sandino Varga, vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Han har gjort en djupgående fallstudie av en colombiansk jordbruksfamiljs entreprenörskapsresa över flera decennier. Fokus för forskningen är att förklara hur familjeinteraktioner, historiska händelser och specifika sammanhang påverkar familjen Cabreras beslut att starta och eventuellt återskapa familjens jordbruksföretag. Allt i en kontext av väpnade konflikter, jord- och egendomsstöld och vräkningar i Colombia.

Sandino Vargas utvecklar perspektivet habitualisering för att tolka de underliggande processer som påverkade familjens entreprenöriella resa innan familjeföretaget startades och efter utträdet. På så vis kan vi lättare förstå hur en familjs förflutna har en koppling till dess samtid och framtid. Enligt Enrique Sandino Vargas kan det hjälpa oss att förstå tvångsförflyttade jordbruksfamiljers entreprenöriella resor.

– Familjen influerar företaget och företaget påverkar familjen. Med habitualiseringsperspektivet kan vi förstå dynamiken i ett familjeföretag och hur företaget fungerar under så här speciella och dramatiska omständigheter. Men också vilken funktion dynamiken har när ett företag ska byggas upp igen, säger Enrique Sandino Vargas.

Under Sandino Vargas forskningsperiod har medlemmarna i Cabrerafamiljen kommit allt närmare varandra, men är fortfarande inne i en process huruvida de ska återskapa jordbruksföretaget eller inte.

Kontakta enrique.sandino-vargas@ju.se

Enrique Sandino Vargas avhandling Capturing the antecedents and aftermath of a family business process: The entrepreneurial journey of a displaced agricultural family in Colombia går att läsa som pdf.

Han disputerar 22 oktober 2020 klockan 14.30 vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Följ disputationen live via länk.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu