Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2004-03-05
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2004:

Hans Landström, akademisk mångsysslare med småföretagsintresse:

”Entreprenörskapsforskningen står inför ett vägskäl”

1974 inledde Hans Landström, 20 år, sina akademiska studier i Lund. Under åren som gått har han avverkat ett antal lärosäten, 10 000 undervisningstimmar och skrivit fler än hundra vetenskapliga rapporter. 30 år senare är cirkeln sluten. Han är tillbaka i Lund, nu som professor.

Sin första akademiska tjänst hade Hans Landström på Högskolan i Örebro i slutet av 1970-talet. Han lämnade studierna i Lund och följde med sin sambo som kommit in på Idrottshögskolan. I Örebro gick han sista terminen på ekonomlinjen när han blev erbjuden en lärartjänst. Högskolan expanderade snabbt, och att arbeta i unga, dynamiska organisationer går faktiskt som en röd tråd genom hela Landströms karriär.

- Jag har tyckt att det varit spännande att bygga upp nya verksamheter. Genom åren har jag initierat en rad utbildningar, dragit igång olika forskningsprogram och forskningscentra. I små organisationer måste man också vara beredd att arbeta med många olika uppgifter. I Örebro förutsattes att man skulle undervisa på många olika kurser och dessutom ta ett administrativt ansvar. Det är nog så att denna första anställning har präglat min fortsatta akademiska verksamhet, säger Hans Landström.

Breda meriter
En stor del av hans tid har upptagits av undervisning, men han har också hunnit med en hel del forskning och forskningsledning. Själv uttrycker Landström det som att han är ganska bra på mycket, men inte riktigt bra på något.

- Jag har inte haft så många målsättningar med min karriär, det ena har gett det andra på något sätt. Men jag har alltid sett det som väsentligt att skaffa mig en bred akademisk meritering. Jag är en ”hyfsad” pedagog, men det finns alltid de som får bättre kursutvärderingar. Jag är en ”hyfsad” forskare, men det finns många som är bättre. Jag är en ”hyfsad” forskningsledare, men det finns många som har längre erfarenhet och större kunskap.

I början av 1980-talet fick han frågan om han ville doktorera vid Lunds tekniska högskola. För att bli behörig var han tvungen att vika några år till att läsa in delar av maskiningenjörsutbildningen. Landström skrev in sig som doktorand i mars 1983 och disputerade i maj 1987 på en avhandling om finansiering av unga teknikbaserade företag. Forskningsbyn Ideon hade börjat växa fram i Lund, och de teknikbaserade företagen stod i fokus i debatten. Ämnesvalet låg i tiden.

- Min avhandling förändrade väl inte världen direkt, men den gjorde att jag kom in på problemen för unga företag att finansiera sin verksamhet. Denna problematik har jag sedan sysslat med hela 1990-talet.

I början av 1990-talet kom han till Högskolan i Halmstad, också det en ung expansiv miljö. Här bidrog han till startandet av såväl utbildningar som forskningsprogram inom bland annat entreprenörskapsområdet. Sin första professur fick han 1997 vid en annan dynamisk högskola, Högskolan i Bodø i Norge.

Tradition i väggarna
I dag är Hans Landström professor vid Lunds universitet, en klart mer traditionstyngd miljö än han är van vid.

- Traditionen sitter nästan i väggarna, och det tog lång tid för mig att förstå hur organisationen fungerar. I dag har många saker börjat komma på plats, och Lunds universitet gör en stor satsning på innovation och entreprenörskap.

Hans Landström menar att det som hittills kännetecknat entreprenörskapsforskningen är öppenhet och experimentlusta. Forskarna kommer från väldigt skilda bakgrunder och har tagit med sig olika typer av forskningsfrågor, teorier och metoder. Detta har gett en rik beskrivning av entreprenörskapet.

- Ett problem är att forskningen kanske inte alltid varit så rigorös i sin utformning. Forskningen har varit fragmenterad med i många fall ”slapp” metodtillämpning. Det har gjort att fältet utsatts för kritik från forskare inom mer mogna forskningsfält. Under senare år har vi hört starka röster för en mer enhetlig entreprenörskapsforskning.

Landström ser även en risk att forskningen ”amerikaniseras”, med fokus enbart på kvantitativa studier. Entreprenörskap är ett komplext fenomen som kräver olika metoder och angreppssätt.

- Entreprenörskapsforskningen står inför ett vägskäl. Jag tror att vi måste acceptera att det inte finns ”ett enda entreprenörskap”, utan många definitioner på entreprenörskap, många teorier som kan hjälpa oss att förstå entreprenörskap, och många olika ansatser för att studera entreprenörskap.

Fakta

Namn: Hans Landström

Bakgrund: Ekonomie doktor i industriell organisation vid Lunds tekniska högskola 1987, docent i samma ämne 1993. Utnämndes till professor i entreprenörskap vid Högskolan i Bodø 1997, och professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad 1999. Sedan 2001 professor vid Lunds universitet.

Aktuell: Arbetar med uppbyggnaden av forskning (CIRCLE) och utbildning inom innovation och entreprenörskap vid Lunds universitet. Kommer under året ut med boken Pioneers in Entrepreneurship Research.

För mer info: hans.landstrom@fek.lu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu