Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Därför ska ni mäta innovation
Jennie Björk och Johan Frishammar.
Publicerad: 2020-10-22

Därför ska ni mäta innovation

Först när företag börjar att mäta innovationssatsningar blir de av. Så ser verkligheten ofta ut. Men hur går innovationsmätning till i praktiken?

De flesta företag och organisationer vill bli bättre på sitt innovationsarbete för att kunna konkurrera på marknaden. Men trots att många har koll på vilka pusselbitar som behövs för att lyckas med innovation är det många satsningar som misslyckas eller aldrig blir av.

– Utfallet blir en besvikelse och företagen blir innovationssvaga – alltså fogliga och följsamma istället för fokuserade på att gå sin egen väg, sa Jennie Björk, KTH, på Estrad:webbinariet 21 oktober.

Tillsammans med Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet, föreläste hon på temat ”Mätning av innovation får innovation att hända i praktiken”. Enligt föreläsarna beror uteblivna eller misslyckade satsningar på att man inte har jobbat med innovationsmätning.

– Det är en underskattad pusselbit som företag och organisationer ofta missar. Och då missar man också ofta målet med innovationen, sa Johan Frishammar.

Att mätning av innovation får innovation att hända vet man. Och varför det funkar beror helt enkelt på att dit strålkastaren riktas, riktas även medarbetarnas uppmärksamhet. Om ett nydanande kundprojekt eller intäkter från försäljning av nya tjänster mäts varje år händer det något.

– Det skapar ett tryck på chefer och ledare i organisationen: Har vi teamen för att kunna leverera? Har vi stöd från ledningen? – What gets measured gets done, med andra ord, förklarade Johan Frishammar.

Vägen till framgångsrik innovationsmätning
Mätning ska inte ta avstamp i mått och mätetal, utan i en innovationsstrategi som svarar på frågorna: ”Hur ska de innovationer som utvecklas skapa värde för våra kunder?” och ”Vilka innovationer möjliggör för oss att skapa och fånga värde?”

När det väl är dags att mäta gör man det utifrån tre olika mått. Ingångsmått mäter nya idéer som har kommit fram under ett år eller antal nya idéer företaget har tagit in utifrån. Nulägesmått mäter i stället projekt i olika stadier eller total tid som ett projekt står stilla. Och resultatmått mäter antal nya innovationer som har lanserats under ett år.

För att lyckas med innovationsmätning behöver företag och organisationer ta sig igenom tre faser.

– I första fasen utvärderar man nuvarande sätt att mäta innovation, därefter förbättrar man metoder, mått- och mätetal och till sist är det dags att implementera ny mätpraktik, sa Jennie Björk.

Läs boken Innovationsstark gratis för att få en ordentlig genomgång av hur ni kan jobba med innovationsmätning i praktiken. Jennie Björk och Johan Frishammar har skrivit boken.

Estrad:webbinariet går även att se i repris.

Kontakta jenniebj@kth.se, johan.frishammar@ltu.se


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu