Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
FORSKNINGSSTÖD: Han får miljoner för att syna storbolags uppköp av små techbolag
Lars Persson. Foto: Karl Gabor.
Publicerad: 2020-10-23

FORSKNINGSSTÖD: Han får miljoner för att syna storbolags uppköp av små techbolag

Vad är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv: Att små företag som skapar ny miljövänlig teknik sköter sig själva från idé till marknad eller att de köps upp av storbolag? Det ska Lars Persson, Institutet för näringslivsforskning, ta reda på med hjälp av 1,8 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser.

Berätta, vad ska ni göra för pengarna?
– Små teknik- och forskningsbaserade företag är skickliga på att ta fram ny miljövänlig teknik som ersätter gammal. Stora bolag däremot, är bra på att förbättra existerande teknik och göra den billigare och bättre ur miljösynpunkt. De stora vill ofta köpa de små företagens teknik och kompetens. Men ur ett hållbarhetsperspektiv – är ett uppköp alltid det bästa alternativet för samhället? Eller är det bättre att de små företagen tar sig fram på egen hand på en konkurrensutsatt marknad? Om det visar sig att uppköp är bra, när i forsknings- och utvecklingsprocessen bör uppköpet i så fall ske för att det ur miljösynpunkt ska gynna samhället så mycket om möjligt? I projektet kommer vi att utveckla en analysram för att besvara de här frågorna.

– Vi ska undersöka hur de uppköpta småföretagen utvecklas inom de stora bolagen och jämföra med liknande företag som inte har blivit uppköpta. Hur många patent med miljöinriktning har dessa två olika grupper av företag tagit? Och hur mycket har deras miljövänliga teknik spridits i samhället? Svaren på frågorna ger oss kunskap om vilken typ av marknadsstrukturer som är effektivast ur ett hållbarhetsperspektiv – och således bra för samhället att satsa på.

Vad hoppas ni komma fram till?
– Vi vill få mer kunskap om hur interaktionen mellan små teknikbaserade företag och de stora bolagen ser ut i den hållbara strukturomvandling som nu sker i det svenska näringslivet. En viktig del i detta är att dokumentera hur många uppköp som faktiskt sker, och om de är gynnsamma ur ett hållbarhetsperspektiv eller inte. Om bolag som Tesla och Microsoft köper svenska teknikföretag i ett tidigt skede, kommer teknikkompetensen inte att spridas i Sverige. Vi vill ta reda på om det vore bättre att uppköpen sker i ett senare skede och hur den processen i så fall bör se ut.

Kontakta lars.persson@ifn.se

Projektet heter ”Företagsformens betydelse för en hållbar strukturomvandling” och genomförs av Lars Persson, Pehr-Johan Norbäck och Dagmar Müller, samtliga verksamma vid Institutet för näringslivsforskning (IFN) samt Shon Ferguson vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu