Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Rättssystem påverkar entreprenörers spelregler
Jasna Pocek. Foto: Privat.
Publicerad: 2020-11-17

Rättssystem påverkar entreprenörers spelregler

I dag vill alla bygga starka entreprenöriella ekosystem, men olika länder har olika förutsättningar. Jasna Pocek intresserar sig för hur rättssystem och institutioner kan påverka oss som entreprenörer.

Jasna Pocek har sedan ett par år tillbaka en postdoktjänst på Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. I en nypublicerad artikel granskar hon befintlig forskning om hur entreprenöriella ekosystem kopplas till olika länders institutioner. Forskningen innefattar både formella institutioner, som lagar och bestämmelser, och informella institutioner, det vill säga kulturellt betingade regler.

- Jag studerade en mängd vetenskapliga artiklar. Efter ett tag insåg jag att det också var viktigt att titta på vilka legala system som gällde i de länder där studierna var gjorda. Rättssystemet har stor betydelse för institutionerna och därmed för det entreprenöriella ekosystemet, säger Pocek.

Länder som USA och Storbritannien tillämpar så kallad common law, ett rättssystem där prejudikat från domstolar blir vägledande. I länder som Sverige, Italien och Frankrike tillämpas i stället civil law, där de instiftade lagarna står i fokus.

- Jag fann att i länder som USA är statens inflytande över de entreprenöriella ekosystemen begränsad. De ekonomiska aktörerna interagerar med varandra utan att påverkas så mycket av nationella policyer. Deras beteende styrs snarare av implicita regler och traditioner.

Bilden kontrasteras i studier genomförda i länder som Italien.

- Där är formella lagar och regler viktigare. Nationella policyer får stor påverkan på hur ekosystemen styrs, det är mer top-down, berättar Jasna Pocek.

Informella institutioner påverkar också entreprenöriella ekosystem, men här verkar inte ländernas underliggande rättssystem ha lika stor inverkan. Pocek förvånades över resultaten.

- Alla studier lyfte fram samma typ av framgångsfaktorer för entreprenöriella ekosystem. Entreprenörers beteende förklarades utifrån riskbenägenhet, rädsla för att misslyckas och proaktivitet, oavsett vilket legalt system som gällde i landet.

- Betyder det att en kultur som ska stötta entreprenörskap bör se likadan ut överallt? Eller är det vi forskare som går in i studierna med förutfattade meningar? Det vill jag veta mer om, säger Jasna Pocek.

Hon kommer att fortsätta studera entreprenöriella ekosystem, bland annat tillsammans med professor Diamanto Politis.

- Jag har precis skickat in ytterligare en artikel för granskning. Den bygger på en kvalitativ studie och handlar om dynamiken i Öresundsregionens entreprenöriella ekosystem – hur policyer och kultur samspelar, säger Pocek.

Artikeln Which Types of Institutions Influence the Development of Entrepreneurial Ecosystems? A Legal Systems Perspective har publicerats i International Review of Entrepreneurship Journal (nr 3, vol 18, 2020).

Läs mer om Jasna Poceks forskning.

Kontakta jasna.pocek@fek.lu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu