Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Småföretag dåligt förberedda för kris
Foto: Unsplash.
Publicerad: 2020-11-20

Småföretag dåligt förberedda för kris

Ett av fem småföretag som spådde att de skulle påverkas stort av pandemin agerade inte för att försöka rädda företaget. Det förvånar forskarna.

I slutet av mars 2020 var pandemin ett faktum i Sverige. Diskussionen om företagarstöd pågick livligt i media och andra debattforum. Men vilka egna åtgärder för att hantera pandemin tog småföretagarna under tidsperioden?

– De allra flesta småföretagare som trodde att de skulle påverkas stort av pandemin agerade snabbt. Det första de gjorde var att dra ner på investeringar, och minska kostnader, framför allt personalkostnader. Företagarna gick själva in och jobbade mer i verksamheten, säger Sara Thorgren, professor vid Luleå tekniska universitet.
Småföretag dåligt förberedda för kris
Sara Thorgren, professor vid Luleå tekniska universitet, tror att svenska företagare har dålig krisberedskap. Bild: Melina Granberg.

Samtidigt som korttidspermitteringar och varsel haglade, drog företagarna även ner på utgifter som är lätta att minska snabbt. Som annonsering, abonnemang och inköp. Även företag som spådde att de inte skulle påverkas av pandemin sköt upp investeringar och andra kostnader.

Men vart femte företag som räknade med att påverkas stort av pandemin, agerade inte alls. Det förvånar Sara Thorgren som gärna vill titta närmare på den gruppen.

– Jag gissar att de inte hade den krisberedskap som behövs. De visste kanske inte vad de skulle göra. För en del var det nog första gången de drabbades av en kris och saknade verktygslåda.

Vill inte ta lån
Under våren införde regeringen en lånegaranti som hjälper företag som har fått ekonomiska bekymmer på grund av pandemin. Men få småföretagare utnyttjade möjligheten.

– De tycker att det känns kortsiktigt att ta lån, de tar hellre smällen än försätter sig i en sådan sits att de inte kan betala igen. Det är sunt tänkande. Man ska inte ta vilka risker som helst bara för att få företaget att överleva på kort sikt.

– Politiker behöver förstå att olika företag har olika typer av verksamhet. Vissa kan ta igen förlorad produktion vid ett senare tillfälle. Medan för andra är en förlorad dag en förlorad dag. Människor som undvikit att gå till frisören, exempelvis, klipper sig ju inte en gång till för att de har gått med långt hår länge, säger Sara Thorgren.

Fem snabba åtgärder för att överleva krisen
1. Skjut upp investeringar.
2. Minska personalkostnader.
3. Minska utgifter.
4. Förhandla om kontrakt och villkor.
5. Undersök möjligheten att vara innovativ.

Tre medskick till politiker som vill stödja småföretag i en pågående kris:
- Stöd måste sättas in snabbt. Det handlar om veckor snarare än månader innan de likvida medlen är slut.
- Att skuldsätta sig är inte aktuellt. Lån och andra stödinsatser som ökar skuldsättningsgraden är småföretag inte intresserade av.
- Se över om det finns stödinsatser som kan öka småföretags omsättning och/eller innovativa beteende.

Kontakta sara.thorgren@ltu.se

Studien bygger på svar från företag i Norrbotten. I studien ingick huvudsakligen mikroföretag (71%) och små företag (23%). De resterande 6% av företagen har 50-200 anställda.

Artikeln Staying alive during an unfolding crisis: How SMEs ward off impending disaster, är skriven av Sara Thorgren, Luleå tekniska universitet, och Trenton Williams, Indiana University. Den har publicerats i Journal of Business Venturing Insights.


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu