Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
TEMA: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  | Patent - så funkar det
Foto: Randal Bruder/Unsplash
Publicerad: 2020-12-01

TEMA: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Patent - så funkar det

Ökad digitalisering och en växande tjänstemarknad gör patent till en betydelsefull immateriell tillgång. Men hur funkar det? Och hur viktigt är det att ha ett patent?

Fjärrstyra gruvmaskiner eller diagnostisera cancer med hjälp av artificiell intelligens, AI. Det är tekniska lösningar som kan innefatta en eller flera patenterade uppfinningar. Men innovativ teknik är också vanligt inom området för tjänsteinnovation.

– Uppåt 90 procent av ett företags värde består av immateriella tillgångar. För företag inom den digitala sektorn och elektroniksektorn är siffran närmare 100 procent, säger Christin Wendel, patentexpert inom informations- och kommunikationsteknik på Patent- och registreringsverket, PRV.

TEMA: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  | Patent - så funkar det
Christin Wendel, PRV, anser att antalet patent inte behöver vara ett mått på innovation. – Man bör även titta på hur länge ett patent lever, vilka andra patent som relaterar till patentet, vad det används till och hur mycket affärer det blev till följd av patentet. Det är hur ett patent används som är avgörande för hur värdefullt det blir, säger hon. Foto: Maya Estelle.
Hon förklarar hur exempelvis en app som hjälper personer i nödställda lägen att direkt kopplas till 112 eller psykologer, har flera immateriella tillgångar. Metoden för hur man samlar in data, kunskapen som innovationen bygger på eller mjukvaran i appen är sådana tillgångar.

– Syftet med den typen av social innovation är att få människor att må bättre, men i grunden är den är smart mjukvara.

Patent innebär att man har ensamrätt till en ny teknisk lösning. Det krävs att uppfinningen har en teknisk effekt på ett system eller objekt.

– Om jag tillverkar digitala klockor kan jag få patent på dels hur tillverkningen av klockorna sker, dels på tekniken i själva klockan. Men också på nya tekniska metoder, som hur radiosignaler överförs från en basstation till den digitala klockan, säger Christin Wendel.

Den som äger ett patent har ensamrätt på den tekniska lösningen i 20 år, så länge årsavgiften betalas. Det betyder att ägaren har rätt att hindra andra från att använda uppfinningen i kommersiellt syfte under tidsperioden. Det är en stor konkurrensfördel. Samtidigt ska man komma ihåg att 18 månader efter en godkänd patentansökan görs uppfinningen offentlig.

– Vem som helst kan ha nytta av den för sin egen teknikutveckling och för att skapa nya patenterbara uppfinningar, säger Christin Wendel.

Så är patentsystemet uppbyggt för att balansera konkurrensfördelarna med ensamrätt. Det skapar alltså incitament till individer att uppfinna samtidigt som forskning och utveckling stimuleras.

– Både individ och samhälle tjänar på hur systemet är upplagt. Om vi inte hade ett patentsystem skulle uppfinnare oftare hålla innovativa tekniska lösningar hemliga. Samhället skulle då tillexempel gå miste om möjligheten att utveckla processtekniken för att tillverka digitala klockor.

Men hur lätt är det att få ett patent?

– Det beror förstås på. Huvudkravet är att uppfinningen är ny och att den inte är uppenbar. Kan en fackman på området komma på den tekniska lösningen så godkänns den inte som patent.

Så viktigt är det att ha ett patent
Det kostar 3 000 kronor att få en svensk patentansökan granskad och därefter betalar patentinnehavaren en gradvis ökande årsavgift.

– Det ska vara lätt att få in uppfinnare i systemet, därav den stegvisa ökningen av avgiften. Fortsätter du att betala årsavgiften varje år går det troligen bra för din affärsverksamhet och du har möjlighet att betala lite mer varje år. De som har ett registrerat patent under lång tid är med och betalar subventionerna – det är pay back time med andra ord, säger Christin Wendel.

Den största kostnaden i en patentansökningsprocess är oftast att skriva den. Enligt Wendel behöver de flesta professionell hjälp med det.

– Konsulternas uppgift är att ta reda på var det finns utrymme för din uppfinning eller om det går att hitta nya vägar för uppfinningen. Men det är också deras roll att rådgöra någon att ge upp tanken på patent för sin uppfinning.

Det varierar hur lång tid det tar att få ett beslut på sin patentansökan, man kan räkna med allt från 1,5 till tre år.

Hur viktigt skulle du säga att det är med patent idag?

– På 70-talet låg 17 procent av ett europeiskt företags värde i immateriella tillgångar, år 2015 var den siffran 84 procent. I och med pandemin har immateriella tillgångar blivit ännu viktigare och står i dag för 90 procent av värdet. Ett patent ger dig möjlighet att skapa affärer på olika sätt. Vissa företag tjänar mer på att licensera ut sin patenterade teknik än på att sälja sina produkter och tjänster. Patent är högst relevant i dag.

Innan man funderar på att ansöka om patent eller bygger en affärsverksamhet kring sin teknik bör man undersöka om någon annan redan har patent på tekniken. Enligt Christin Wendel är sannolikheten stor.

– Det är sällan någon skapar något helt nytt. Ofta är din idé redan patenterad av någon annan och då måste du ha patentinnehavarens tillåtelse att använda tekniken. Det finns över 126 miljoner patentpubliceringar i världen, gratis och tillgängliga för alla. Jag vill verkligen uppmana alla i techbranschen att utnyttja den källan tidigt i utvecklingsprocessen och innan de påbörjar en resurskrävande ansökningsprocess.

Kontakta christin.wendel@prv.se

DETTA KAN LEDA TILL PATENT
En uppfinning av teknisk karaktär som löser ett problem och skiljer sig väsentligt från all tidigare känd teknik. Den ska också vara reproducerbar, vilket innebär att resultatet ska bli likadant varje gång uppfinningen används.

DETTA KAN INTE LEDA TILL PATENT
Till exempel matematiska metoder, konstnärliga skapelser, regler och metoder för spel eller för affärsverksamhet. Patent ges inte heller ut till vetenskapliga teorier eller upptäckter av fenomen i naturen.
Källa: Patentlagen

IMMATERIALRÄTTER OCH VAD DE OMFATTAR
• Patent: ensamrätt att utnyttja en uppfinning.
• Varumärke: ensamrätt på kännetecken.
• Design: ensamrätt till utformningar och utseenden på produkter.
• Upphovsrätt: ensamrätt till texter, bilder, filmer, datorprogram, brukskonst med mera.

4 SAKER ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VILL ANSÖKA OM PATENT
– Använd patentinformationen för att undersöka om din uppfinning är ny innan du ansöker om patent.
– Håll uppfinningen hemlig åtminstone tills du har lämnat in ansökan.
– Gör din ansökan så tydlig och komplett som möjligt.
– Ansök om patent i andra länder inom 12 månader från det att du lämnat in svenska patentansökan, om du vill nå ut till en internationell marknad.

Källa: prv.se

LÄS FLER ARTIKLAR OM IMMATERIELLA TILLGÅNGAR


Text: Maria Linde


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu