Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Ta kontroll över internationaliseringen
Foto: Chris Pagan/Unsplash.
Publicerad: 2020-12-15

Ta kontroll över internationaliseringen

Att utgå från faktorer man kontrollerar, kan bli en hävstång för företag som siktar mot internationella marknader. Det visar en ny licentiatuppsats.

Små och medelstora företag dominerar de flesta ekonomier. Många har ingen exportverksamhet i dag, men det finns potential. Ett sätt att realisera potentialen är att ta avstamp i något som företaget redan kan och har kontroll över.

Ta kontroll över internationaliseringen
Luis Oliveira. Foto: Privat.
Luis Oliveira har genomfört en enkätstudie riktad till 850 små och medelstora företag i Brasilien, Kina, Italien, Polen och Sverige.

- Jag har studerat hur företagen fattar beslut kring internationalisering, och hur de presterar. Jag är särskilt intresserad av hur kontroll påverkar beslutsprocesserna, säger han.

Kontroll är en viktig ingrediens i såväl Saras Sarasvathys effectuation som andra teorier om entreprenöriellt beslutsfattande. Ändå har den aspekten inte fått tillräcklig uppmärksamhet, enligt Oliveira.

- Med bättre kunskap om hur kontrollprincipen fungerar, kan vi hjälpa fler små och medelstora företag att bli internationella, säger Luis Oliveira.

Att ge sig ut på internationella marknader medför ofta ett stort mått av osäkerhet. För att tackla den kan företaget utgå från något som det behärskar, och experimentera därifrån. Kontrollbaserat beslutsfattande handlar om att proaktivt skapa möjligheter och forma omgivningen på ett sätt som gynnar företaget.

- I en sådan strategi ingår också att vara öppen för att överge gamla hjulspår. Företaget behöver improvisera och tänka utanför boxen, säger Luis Oliveira.

- Ett mindre företag som vill satsa på utländska marknader kan till exempel börja med att åka på en mässa, och ha ett öppet sinne för vilka affärer det kan leda till. Ett annat sätt kan vara att testa att exportera produkter i små kvantiteter till ett antal främmande marknader. På så sätt kan företaget lära sig mer om hur varje marknad fungerar.

Båda exemplen visar hur företag kan använda kontroll som en hävstång för att utvecklas – trots att det saknar information om framtiden, konstaterar Oliveira.

Hans studier har lett fram till en licentiatuppsats i mikrodataanalys, som han lägger fram vid Högskolan Dalarna. Sedan tidigare har han också en doktorsexamen i produktteknik från University of São Paulo i hemlandet Brasilien.

- I min doktorsavhandling snuddar jag vid ämnet internationalisering i små och medelstora företag. Som forskarstuderande i Dalarna har jag fått möjlighet att gräva djupare i ämnet, samtidigt som jag får internationell erfarenhet och ett större nätverk, säger Luis Oliveira.

Han presenterar sin licentiatuppsats Decision-making in SME internationalization. The role and use of Control in decisions made under the uncertainties of foreign market expansion vid ett seminarium 17 december 2020 klockan 14.00. Licentiatuppsatsen finns tillgänglig som PDF.

Kontakta loi@du.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu