Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Kunskap saknas om städers och landsbygders samarbete
Foto: Pat Whelen/Unsplash.
Publicerad: 2021-01-20

Kunskap saknas om städers och landsbygders samarbete

När urbana miljöer jämförs med rurala ses de ofta som varandras motsatser. Staden utmålas gärna som ”vinnare” medan landsbygden blir ”förlorare”. I rapporten Städer och landsbygder – Forskning, fakta och analys fokuserar Tillväxtverket i stället på länkar och synergier mellan städer och landsbygder i Sverige. Rapporten utgår från aktuell forskning och handlar om företagande, sysselsättning, boende och välfärd med koppling till social hållbarhet. Syftet är att bidra med kunskapsunderlag som kan förbättra den regionala utvecklingspolitiken. Resultaten kring företagande visar att storstadskommuner har en något högre andel företag i förhållande till befolkningsmängden. Men om man i stället utgår från den förvärvsarbetande delen av befolkningen är andelen egenföretagare högst i landets glesaste kommuner. En övergripande slutsats är att det finns en stor kunskapslucka kring synergier och länkar mellan städer och landsbygder. Den forskning som finns handlar främst om hur städer växer och har utbyten i sin närmiljö, så att allt större rurala områden gradvis inkluderas i den urbana miljön. Huvudförfattare till rapporten är Sofia Tano och AnnSofi Persson-Stenborg.

Rapporten gavs ut av Tillväxtverket i december 2020 och har rapportnr 0343. Den kan laddas ner kostnadsfritt från Tillväxtverkets webbplats


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu