Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Ny avhandling kikar in i familjeföretagets styrelserum
Foto: Unsplash.
Publicerad: 2021-01-20

Ny avhandling kikar in i familjeföretagets styrelserum

Styrelsearbete i familjeföretag skiljer sig från styrelsearbete i andra typer av företag. Det slår Jenny Ahlberg fast i sin avhandling.

I familjeföretag smälter ofta familjeliv och arbetsliv ihop. Gränserna blir inte lika tydliga som i andra företag, och familjemedlemmar kan ha roller som både ägare, styrelsemedlemmar och chefer. Dessutom drivs familjeföretag ofta av andra typer av mål än rent ekonomiska.

Med mer insikt i familjeföretagens särart kan policymakare, externa styrelseledamöter och vd:ar fatta bättre beslut, menar Jenny Ahlberg. Hennes doktorsavhandling är en sammanläggning av fyra artiklar. Hon intresserar sig för hur styrelsearbete bedrivs i familjeföretag, och har använt sig av både fallstudier och enkäter.

Resultaten visar bland annat att familjeföretagens styrelser kan ta sig an uppgifter som traditionellt sett inte faller inom styrelsers uppdrag, till exempel frågor om succession. Sammansättningen av familjemedlemmar i styrelsen kan påverka vilka frågor som är i fokus. Ahlbergs avhandling visar också att gränsdragningen för styrelsearbetet kan bli luddig när vissa ledamöter, tillika familjemedlemmar, diskuterar styrelsefrågor utanför styrelserummet.

Jenny Ahlberg lägger fram sin avhandling på Linnéuniversitetet 22 januari 2021 med start klockan 13.00, länk till sändningen skickas på förfrågan. Hennes avhandling Boards of directors in family firms: Their functions and borders kan laddas ner som PDF.

Kontakta jenny.ahlberg@lnu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu