Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Hybridentreprenörer kombinerar två världar
Foto: Ian Schneider/Unsplash.
Publicerad: 2021-01-28

Hybridentreprenörer kombinerar två världar

Hybridentreprenörer delar sin tid mellan anställning och egenföretagande. Det kan vara ett sätt att testa entreprenörskap innan man satsar fullt ut, menar Caitlin Ferreira. Hon spår att vi kommer få se fler hybrider framöver.

Tittar man i arbetsmarknadsstatistiken är det lätt att tro att man antingen är anställd eller egenföretagare. Men en växande grupp väljer att vara både och. Caitlin Ferreira kallar dem ”hybridentreprenörer”, en slags icke-binär arbetskraft.

Hybridentreprenörer kombinerar två världar
Caitlin Ferreira hade aldrig varit i Sverige när hon antogs till doktorandprogrammet vid Luleå tekniska universitet. ”Men jag har alltid velat studera utomlands och programmet passade mig perfekt. Jag har fått möta toppforskare från hela världen och kunnat bygga ett bra nätverk”, säger hon. Foto: Esti Strydom.
- Hybridentreprenörer befinner sig i en gråzon, de syns varken i statistiken eller entreprenörskapslitteraturen, säger Caitlin Ferreira.

Hon disputerar vid Luleå tekniska universitet men är verksam vid Red & Yellow Creative School of Business i Kapstaden och University of Cape Town i hemlandet Sydafrika.

I sin avhandling utmanar hon den knivskarpa indelningen i olika kategorier. Innan Ferreira påbörjade avhandlingsarbetet hade hon en anställning inom akademin samtidigt som hon drev ett konsultföretag, så hon var väl insatt i hybridentreprenörers tillvaro.

Nya normer präglar arbetsmarknaden
Caitlin Ferreira anser att det är hög tid att hybridentreprenörerna får mer uppmärksamhet. Normerna på arbetsmarknaden förändras, och hybriderna blir allt fler – och viktigare. För yngre generationer är hybridlivet inte främmande. Men under 2020 har även äldre generationer behövt ompröva det traditionella arbetslivet.

- Jag tror att covid-19-pandemin kommer att fortsätta förändra arbetslivet under många år framöver, säger hon.

- Hybridentreprenörskapet kan öka som en följd av pandemin. Distansarbete och mer flexibla arbetstider är positiva anledningar till att fler väljer att satsa på entreprenörskap. Andra kanske tvingas till det på grund av osäkra anställningar.

Mer pengar, mindre tid
Ferreira menar att hybridentreprenörerna är en intressant grupp att studera av många skäl. Hennes avhandling bygger på litteraturstudier, intervjuer med 20 hybridentreprenörer, och en fallstudie.

- Hybriderna skiljer sig från heltidsentreprenörer på flera sätt, till exempel ekonomiskt. Att de har en stabil inkomst från löneanställning gör att de kan experimentera mer och ta större risker i företagandet. Via anställningen kan de också få utbildning och erfarenhet.

- Samtidigt innebär anställningen att de har mindre tid och kraft över för företagandet. Allt detta gör att vi inte kan förvänta oss att hybridentreprenörer ska agera och fatta beslut på samma sätt som heltidsentreprenörer.

Många hybridentreprenörer är högutbildade personer som inte är ute efter att tjäna mer pengar i första hand. Det är i stället något annat som motiverar dem. Det kan vara kopplat till entreprenörskapet i sig, eller något som entreprenörskapet leder till. En del startar företag som är relaterade till deras yrkesroll, medan andra väljer en helt annan bana – kanske för att få utlopp för sin kreativitet.

Dynamisk process
Caitlin Ferreira ser människors förflyttningar mellan anställning och egenföretagande som en dynamisk, och ibland cyklisk, process. En anställd individ som startar ett företag vid sidan om, har inte kniven mot strupen. Hen kan testa att driva företag i liten skala, lära sig vad som krävs, och se om det verkar finnas lönsamhet i idén. Först därefter kan hen välja att avsluta anställningen och bli entreprenör på heltid, lägga ner företaget och återgå till en heltidsanställning, eller fortsätta verka som hybrid.

- En person i min studie gick från hybrid till heltidsentreprenör när han såg att han hade uppdrag som skulle hålla honom sysselsatt i ett helt år.

- Hybridfasen hjälper individer att utveckla sina entreprenöriella kompetenser, öka självförmågan och minska rädslan för att misslyckas. Mycket tyder på att hybridentreprenörer kan skapa starka och robusta företag, säger Caitlin Ferreira.

Hon anser att hybridentreprenörskap bör uppmuntras, eftersom det kan vara en inkörsport till heltidsentreprenörskap. Ferreiras uppmaning till policymakare är att se till att hybridentreprenörerna får tillgång till samma typ av stöd som andra entreprenörer. För att det ska vara möjligt krävs att hybriderna synliggörs, bland annat i arbetsmarknadsstatistiken. Då får vi bättre förståelse för deras roll i den ekonomiska utvecklingen.

Caitlin Ferreira ser också implikationer för arbetsgivare och chefer.

- Om du har anställda som är hybridentreprenörer bör du inte försöka begränsa dem, utan snarare uppmuntra en transparent kultur. Tidigare forskning har visat att hybridernas lärande och innovativa kapacitet ofta överförs från egenföretagandet till anställningen. Det finns ett stort värde i det.

Caitlin Ferreira disputerar vid Luleå tekniska universitet 1 februari 2021, med start klockan 9.30. Disputationen är öppen för allmänheten och kan följas via Zoom.

Avhandlingen har titeln The Marketing-Entrepreneurship Interface: An Evaluation Of Hybrid Entrepreneurs kan laddas ner som pdf.

Kontakta caitlin.ferreira@ltu.se


8 faktorer som motiverar hybridentreprenörer
1. Öka det egna sociala kapitalet, till exempel identifiera kunder och bygga leverantörsnätverk.
2. Lärande om egna entreprenöriella förmågor, marknaden och branschen.
3. Ökad inkomst.
4. Agera på en identifierad möjlighet.
5. Självuppfyllelse och personlig utveckling.
6. Oberoende från stora företagsstrukturer och hierarkier.
7. Följa en passion.
8. Få utlopp för kreativitet.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu