Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Makerrörelsen viktig för 3D-skrivarnas framväxt
Användningen av 3D-skrivare har exploderat de senaste åren, visar Claudio Fassios forskning. Foto: Rob Wingate/Unsplash.
Publicerad: 2021-02-17

Makerrörelsen viktig för 3D-skrivarnas framväxt

De senaste åren har 3D-skrivare blivit tillgängliga för den stora massan. Det handlar inte bara om teknikutveckling, utan också om viktiga symbolvärden – inte minst för makerrörelsen.

Makerrörelsen viktig för 3D-skrivarnas framväxt
Claudio Fassio. Foto: Jasna Pocek.
3D-skrivartekniken har funnits länge, redan i slutet av 1980-talet var skrivarna i bruk på vissa storföretags FoU-avdelningar. Men det är först de senaste 5–10 åren som 3D-skrivarna har fått bred spridning. De har blivit billigare och mer användarvänliga, och hittas nu även hos småföretag och privatpersoner.

- Tidigare behövde du ha en utbildning för att kunna hantera 3D-skrivare. Så är det inte längre, säger docent Claudio Fassio, verksam vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship på Lunds universitet.

Användaren i fokus
Han intresserar sig för användarperspektivet. I artikeln Can a technology turn (also) into a symbol? The 3D printers case undersöker Claudio Fassio användare av 3D-skrivare i 39 länder. Artikeln är skriven tillsammans med professor Luca Grilli vid Politecnico di Milano i Italien, och har publicerats i International Journal of Technology Management (nr 3/4, vol 82, 2020).

Forskarna delar in 3D-skrivarna i två kategorier. Först fanns bara avancerade, dyra och tekniktunga maskiner. Men för några år sedan kom en ny generation 3D-skrivare som bygger på öppen källkod – de är enklare, billigare och mer tillgängliga.

- Den öppna koden innebär i princip att användare kan bygga om hela skrivaren efter sina behov. De kan inte bara ändra i mjukvaran, utan även i hårdvaran. Ett extremt exempel är RepRap, ett projekt som går ut på att 3D-skrivare skriver ut delar till nya 3D-skrivare, berättar Claudio Fassio.

Globala makerrörelsen bidrog
Evolution är nyckelordet, och två av de självreplikerande RepRap-skrivarna har också namngetts efter biologer: Charles Darwin och Gregor Mendel. Skrivarna förbättras inte på en ensam designers ritbord, utan av många användare i en organisk process.

Idéerna om öppen källkod och kraften i kollektivet stämmer också väl överens med den globala maker movement som växte fram i samma veva. Det är en rörelse som förenar tanke med handling; makers delar kunskap och skapar saker tillsammans, till exempel i ett hackerspace, FabLab eller andra makermiljöer.

- Makers är entusiaster med ett gemensamt intresse. Deras inställning och engagemang verkar inte skilja sig åt mellan olika geografiska platser. Vår studie har tonvikt på Europa och USA, men vi har också med länder i Asien och Afrika.

- Studien visar att makerrörelsen har varit viktig för 3D-skrivarbranschens utveckling. Spridningen handlar inte bara om teknisk innovation, utan också om symbolisk innovation. Tekniken hade ju funnits länge, men de nya användarna gav den en ny sorts mening.

Symbolisk innovation är en social konstruktion, förklarar Fassio. Och makers förknippar den nya sortens 3D-skrivare med rörelsen som de tillhör.

- 3D-skrivarna hjälper dem att bidra till gruppen.

Lågt pris är inte allt
Det är svårt att sia om hur 3D-skrivarbranschen kommer att utvecklas framöver. Claudio Fassio tror att det kommer ske en del uppköp, där etablerade företag med traditionella skrivare tar över nya företag som har satsat på öppen källkod. De etablerade företagen har resurser och kan förfina tekniken ytterligare. Men det gäller att de tänker till, så att de inte förlorar kundbasen inom makerrörelsen.

- Det finns många exempel på hur nya aktörer skapar disruption inom en bransch genom att erbjuda billigare produkter och tjänster. Lågprisflyg är ett sådant exempel. Men när det gäller de nya skrivarna är lågt pris inte allt. Symbolvärdet bör inte underskattas, säger han.

Claudio Fassio skrattar när han får frågan om han själv är en maker, och svarar att han tyvärr inte är riktigt så händig. Men han sympatiserar med makerrörelsens filosofi, och han har besökt flera makermässor.

- Där finns många intressanta idéer och entreprenöriella inslag, makerrörelsen har potential. Med hjälp av 3D-skrivare kan deltagarna ta fram prototyper och enkla produkter som man kan ta på. Vissa av dem kan sedan utvecklas till innovationer.

- I dag finns också många offentliga initiativ, till exempel inom universitetsvärlden, där man kan låna eller hyra 3D-skrivare. Det kan hjälpa till att boosta kreativiteten, särskilt för yngre generationer, säger Claudio Fassio.

Kontakta claudio.fassio@fek.lu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu